Eurotest 5 Historia dla Gimnazjum multimedialny generator testów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402640
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, ryciny.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela. Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Zadania zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów". Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum. Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników. Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę. Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte). Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z podziałem na grupy, w ciągu 20 min. Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny. Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający. Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy, z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Starożytność.
-Początki dziejów. Starożytny Bliski Wschód.
-Dzieje starożytnej Grecji.
-Starożytny Rzym.
2. Średniowiecze.
-Europa wczesnośredniowieczna V - X w.
-Rozkwit europejskiego średniowiecza XI - XIII w.
-Początki państwa polskiego X - XII w.
-Jesień średniowiecza w Europie.
-Polska od rozbicia dzielnicowego do unii z Węgrami.
-Unia Polski z Litwą.
3. Odrodzenie XVI w.
-Dzieje Europy w XVI w.
-Polska w XVI w.
4. Barok XVII w.
-Historia Europy w XVII w.
-Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.
5. Oświecenie XVIII w.
-Świat w epoce oświecenia.
-Rzeczypospolita w dobie rozbiorów.
-Europa i Polska w dobie napoleońskiej.
6. Wiek XIX.
-Europa w I połowie XIX w.
-Polska pod zaborami 1815 ? 48.
-Świat nowoczesny - lata 1848 ? 1914.
-Ziemie polskie w II poł. XIX w. i na początku XX w.
7. I wojna światowa.
-I wojna światowa.
-Sprawa polska w I wojnie światowej.
8. Dwudziestolecie międzywojenne.
-Europa w dwudziestoleciu międzywojennym.
-II Rzeczpospolita.
9. II wojna światowa.
-Przebieg II wojny światowej.
-Polska i Polacy w czasie II wojny św.
10. Współczesność.
-Świat zimnej wojny
-PRL
W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.
Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?

Jeśli tak, to zastanów się:
-ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
-jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
-jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
-jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
-czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
-czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Zamów teraz!

Pilna Faktura Vat?