Eurotest 5 Historia multimedialny generator testów z dla klas 4-6

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402635
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak mapy, tabele, schematy, ryciny itp.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?
Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych
przez oficynę.
Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności
(podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy,
z podziałem na grupy, w ciągu 20 min.
Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów
(kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z
uczniem).
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy,
z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1. Podróż w przeszłość
* Co to jest historia?
* Czas w historii
* Źródła historyczne
* Początki świata i człowieka
2. Ja – Rodzina – Społeczeństwo
* Rodzina, dom, szkoła
* Człowiek to brzmi dumnie
* Obywatel

3. Moja mała i duża ojczyzna
* Polska na mapie Europy i świata
* Narodowe symbole Polaków
* Krainy historyczno – geograficzne Polski
* Środowisko przyrodnicze
* Dziedzictwo kulturowe
4. Moje korzenie
* Kultura antyczna na tle dziejów Europy
* Narody Europy
* Nasi sąsiedzi na przestrzeni wieków
* Organizacje międzynarodowe
5. Historia Polski
* Wydarzenia i osoby ważne dla Polaków
* Ziemie polskie przed Piastami
* Państwo Piastów
* Społeczeństwo Polski średniowiecznej
* Polska Jagiellonów
* Rzeczpospolita szlachecka
* Rozbiory – upadek Rzeczypospolitej
* II Rzeczpospolita
* Polacy w II wojnie światowej
* Czasy PRL – u
* III Rzeczpospolita
6. Historia Europy
* Dzieje Greków i Rzymian
* Europa średniowieczna
* Renesans
* Od baroku do oświecenia
* Wiek XIX
* Wiek XX
7. Historia świata
* Cywilizacje wielkich rzek
* Odkrycia geograficzne i wielcy podróżnicy
* Świat XX wieku
8. Religie świata
* Wierzenia Greków i Rzymian
* Największe religie monoteistyczne
* Świątynie i klasztory
* Religie świata
9. Życie przez stulecia
* Ludzkie siedziby
* Praca
* Komunikacja i handel
* Zdrowie
* Nauka
* Wypoczynek
* Wojsko
* Wynalazki
* Życie codzienne

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.

Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:
ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego
przedmiotu?
Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?