Eurotest 5 Język polski multimedialny generator testów z dla klas 4-6

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402634
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1200 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o teksty źródłowe i elementy graficzne takie jak tabele, schematy, rysunki itp.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?
Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych
przez oficynę.
Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności
(podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy,
z podziałem na grupy, w ciągu 20 min.
Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów
(kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z
uczniem).

Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy,
z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1. Nauka o języku
* części mowy i odmiana wyrazów
* składnia
* fonetyka
* frazeologia i słownictwo
* ortografia i interpunkcja
2. Nauka o literaturze
* wyróżniki literatury i odczytywanie tekstów kultury
* rodzaje i gatunki literackie
3. Znajomość lektur
4. Formy wypowiedzi - prace pisemne
* opowiadanie
* opis
* sprawozdanie
* notatka
* kartka pocztowa
* list
* telegram
* zaproszenie
* zawiadomienie
* ogłoszenie
* instrukcja
* przepis

5. Formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu
* pytanie i odpowiedź
* potwierdzenie i zaprzeczenie
* polecenie i prośba
* przyrzeczenie i obietnica
* zachęcenie i zniechęcenie
* przeprosiny
* odmowa
* współczucie
* zwątpienie
6. Obserwacja tekstu
* 30 tekstów, 300 zadań
7. Testy przekrojowe
* 20 testów 400 zadań

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań..

Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:
ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego
przedmiotu?
Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?