Eurotest 5 Przyroda multimedialny generator testów z dla klas 4-6

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402637
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, ryciny itp.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez nauczyciela.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane zgodnie z "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych
przez oficynę.
Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności
(podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy,
z podziałem na grupy, w ciągu 20 min.
Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów
(kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z
uczniem).

Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli ponieważ zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków, programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny program komputerowy,
z którego korzysta już kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1. Przyroda i sposoby jej obserwacji
* Cztery pory roku. Pogoda
* Obieg wody w przyrodzie
2. Ekosystemy Polski
* Las
* Pola
* Łąki
* Jeziora i stawy
* Rzeki
* Morze Bałtyckie

3. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów
* Komórka, tkanka, organizm
* Czynności organizmów
4. Porządkowanie świata roślin i zwierząt
* Podział świata organizmów żywych
* Glony, mszaki, paprotniki
* Rośliny nasienne
* Świat grzybów
* Świat zwierząt bezkręgowce
* Świat zwierząt kręgowce
5. Czynności życiowe człowieka
* Odżywianie
* Krążenie, oddychanie, wydalanie
* Ruch, zmysły, układ nerwowy
* Rozmnażanie i rozwój. Zdrowie
6. Krajobrazy Polski. Nasze otoczenie
* Orientacja w terenie. Plan. Mapa
* Krajobraz nizin
* Krajobraz wyżyn
* Krajobraz gór
7. Wybrane krajobrazy Świata
* Wszechocean
* Kontynenty
* Strefy klimatyczne Świata
8. Ziemia i Wszechświat. Podróże
* Budowa Układu Słonecznego
* Położenie geograficzne. Pole magnetyczne Ziemi
* Rola światła. Strefy oświetlenia Ziemi
9. Chemia w przyrodzie
* Budowa, podział i właściwości substancji
* Mieszaniny. Przemiany chemiczne
10. Podstawowe zjawiska fizyczne
* Siła, ruch, maszyny proste
* Zjawiska elektryczne i magnetyczne
* Zjawiska optyczne i akustyczne
11. Wpływ człowieka na środowisko


W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.

Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?Jeśli tak, to zastanów się:
ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego
przedmiotu?
Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Zamów teraz!

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?