Ewidencja Zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych MEN-EKKZ/2021

 • szt.
 • 29,99 zł
 • okładka: sztywna, lakierowana
 • ilość stron: 62
 • ilość pozycji możliwych do wpisania: 580

Dokument - „Ewidencja zaświadczeń” opracowany został zgodnie z §21 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r. poz. 186) i pozwala na wpisanie:

 • imienia i nazwiska słuchacza,
 • adresu zamieszkania,
 • numeru PESEL,
 • daty wydania zaświadczenia,
 • numeru zaświadczenia,
 • potwierdzenia odbioru zaświadczenia.

 

Okładka sztywna, lakierowana, dokument zawiera 62 obustronnie drukowanych stron. Umożliwia wpisanie 580 pozycji.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?