Fizyka Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze szkoła ponadpodstawowa

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0408038
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 899,00 zł

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych.

 • Unikatowe filmy
 • Ilustracje i zdjęcia
 • Modele 3D
 • Symulacje
 • Mapy

 

Zawartość zestawu:

 • 25 zagadnień z podstawy programowej,
 • zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
 • atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: 
  • filmy, 
  • animacje, 
  • wirtualne wycieczki, 
  • zdjęcia makro i mikroskopowe, 
  • symulacje,
  • modele 3D,
  • projektowanie doświadczeń,
  • dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 • licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów.

 

WLP FIZYKA - wykaz poruszanych zagadnień z podstawy programowej

1. Druga zasada dynamiki

2. Ruch po okręgu

3. Wyznaczanie wartości współczynnika tarcia

4. Siła wyporu

5. Moment siły

6. Charakterystyka ciał niebieskich Układu Słonecznego

7. Własności wahadła matematycznego. Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego

8. Praca, moc, energia

9. Wyznaczanie ciepła właściwego ciała stałego

10. Zmiany temperatury podczas przemian fazowych

11. Silniki cieplne

12. Kondensator

13. Pierwsze prawo Kirchhoffa

14. Od czego zależy opór elektryczny przewodnika

15. Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika i żarówki.

16. Wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego

17. Dioda w obwodzie elektrycznym

18. Domowa sieć elektryczna

19. Ruch ładunku w polu magnetycznym

20. Pole magnetyczne wytwarzane przez poruszające się ładunki

21. Transformator

22. Wyznaczanie współczynnika załamania światła

23. Siatka dyfrakcyjna

24. Polaryzacja światła

25. Rozpad izotopu promieniotwórczego

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Zawartość multimedialna Wirtualnego Laboratorium Przyrodniczego FIZYKA: 

 • możliwość przeprowadzania pomiarów w symulowanych doświadczeniach odpowiadających rzeczywistym warunkom;
 • obróbka wyników pomiarów uwzględniająca analizę niepewności pomiarowych;
 • symulacje zjawisk fizycznych, oparte o parametry zmierzone podczas prawdziwych doświadczeń;
 • karty obserwacji online umożliwiające uczniom obróbkę i prezentację wyników pomiarów w formie tabel, szkiców i wykresów oraz notowanie obserwacji i wniosków;

Jak pracować z WLP?

​​​​​​​​​​​​​Nauczyciel może prezentować i omawiać materiały na tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym czy monitorze i na bieżąco omawiać je z uczniami. Młodzież może jednocześnie pracować na kartach pracy (notując wnioski z doświadczeń) lub rozwiązywać testy związane z tematem, przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy Dzwonek.pl. Dzięki temu nauczyciel otrzyma automatyczny raport dotyczący wyników całej klasy, jak i szczegółowe podsumowanie postępów każdego z uczniów indywidualnie. Materiały rozwijają kompetencje twórcze (np. projektowanie doświadczeń) i wpływają na rozwój kreatywności – tylko od nauczyciela zależy, jaki model pracy z WLP wybierze.

 

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowa lekcja z WLP? Kliknij tu: przykładowa lekcja

Chcesz zapoznać się z przykładową kartą pracy? Kliknij tu: przykładowa karta pracy

Mamy do zaoferowania również przykładowy test: przykładowy test

 

 


​​​​​​​

 

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?