Geografia klasa 7-8 MPP Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0404837
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 199,00 zł

Sprawdzony merytorycznie, zgodny z podstawą programową interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy lub monitora interaktywnego, a także do nauki zdalnej przy użyciu tabletu, smartfona lub komputera. Przeznaczony do nauki geografii dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Sprawdzony merytorycznie, zgodny z podstawą programową interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy lub monitora interaktywnego, a także do nauki zdalnej przy użyciu tabletu, smartfona lub komputera. Przeznaczony do nauki geografii dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

 • Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Geografia kl. 7-8
 • 20 zagadnień
 • 60 lekcji (po 20 lekcji typu „Sprawdź się”, „Czas na test”, „Powtórz wiedzę”)
 • Ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interaktywne testy wiedzy
 • materiały audiowizualne i setki ilustracji
 • 20 gier dydaktycznych
 • multimedialny globus
 • multimedialne mapy świata, Polski i Europy
 • zestaw interaktywnych plansz wraz z drukowanym przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
 • wersja online & offline
 • bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci:
  - drukowanego poradnika metodycznego
  - drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl
  - szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl
 • możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP Geografia 7-8:

Klasa VII

 • Położenie i podział administracyjny Polski
 • Klimat Polski
 • Rodzaje gleb w Polsce
 • Rodzaje lasów w Polsce
 • Rodzaje surowców mineralnych
 • Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności
 • Podział gospodarki na sektory
 • Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce
 • Walory turystyczne Polski
 • Różne regiony geograficzne na mapie Polski

Klasa VIII

 • Środowisko przyrodnicze Azji
 • Kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach
 • Bliski Wschód – gospodarka i cechy kulturowe
 • Klimat strefy międzyzwrotnikowej
 • Proces pustynnienia w strefie Sahelu
 • Rolnictwo w Afryce Zachodniej
 • Ekologiczne skutki wylesiania Amazonii
 • Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej
 • Kultura i środowisko Australii
 • Położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe GEOGRAFIA dla klas 7-8 szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi! Każde z 20 zagadnień w MPP Geografia zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:

 • „Powtórz wiedzę"
 • „Sprawdź się"
 • „Czas na test"

Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie).
Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu.
Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować zdalnie z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.

Cena licencji do zasobów uczniowskich MPP Geografia dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy
8 zł brutto/ 24 miesiące

Licencja uczniowska do MPP każdego przedmiotu jest produktem uzupełniającym do produktu MPP przeznaczonego dla 3 nauczycieli. Jej zakup oraz aktywacja jest możliwa w przypadku posiadania programu MPP danego przedmiotu (matematyka, biologia, fizyka, chemia) przez szkołę w wersji nauczycielskiej.

Zzapraszamy do obejrzenia przykładowej lekcji demonstracyjnej na natablice.pl MPP Geografia

- lekcja „powtórz wiedzę”: https://www.mauthor.com/present/5084757577826304

- lekcja „sprawdź się”: https://www.mauthor.com/present/6751914464247808


Pełna wersja materiału MPP GEOGRAFIA 7-8 zawiera opracowanie 20 zagadnień, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach lub monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także plansze interaktywne, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.

Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?

 • pracować grupowo z całą klasą przy użyciu monitora lub tablicy interaktywnej, wykorzystując bogate zasoby interaktywne (wystarczy licencja nauczycielska)
 • zastosować naukę metodą odwróconej klasy – udostępniać każdemu uczniowi lekcje typu "Sprawdź się" (wymagana licencja uczniowska), a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia w klasie,
 • przeprowadzać z uczniami testy sprawdzające zdobytą przez nich wiedzę przy użyciu komputerów, tabletów lub smartfonów z dostępem do Internetu – wymagana licencja uczniowska
 • zlecać uczniom prace domowe i otrzymywać raporty na temat ich postępów- wymagana licencja uczniowska

Jednym z ważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.

Razem na Tablicy! to pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.

Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:

1) dyskusyjne

 • Debata „za i przeciw”
 • 3 wersje interaktywnych sondaży

2) metody grupowego podejmowania decyzji

 • Analiza SWOT
 • Piramida priorytetów
 • Poker kryterialny

3) metody grupowego rozwiązywania problemów

 • Rybi szkielet
 • Metaplan
 • Dywanik pomysłów (obecne karteczki)

4) metody uczenia się

 • Mówiąca ściana
 • Mapa skojarzeń
 • Gwiazda

Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).

Wymagania techniczne:

Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:

 • Chrome - wersja 17 lub wyższa
 • Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
 • Edge (z systemu Windows 10)
 • Safari- wersja 5.0 lub wyższa
 • iOS Safari – wersja 7 lub wyższa

Oraz system operacyjny:

 • Windows - wersja 7 lub wyższa
 • macOS - wersja 10.08 lub wyższa
 • iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
 • Android - wersja 5 lub wyższa

 

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?