Geografia Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze szkoła ponadpodstawowa

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0408033
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 899,00 zł

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze (WLP) to kompleksowe materiały interaktywne do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii na etapie szkoły ponadpodstawowej. Każdy zestaw umożliwia przeprowadzanie angażujących lekcji stacjonarnych oraz zdalnych.

 • Unikatowe filmy
 • Ilustracje i zdjęcia
 • Modele 3D
 • Symulacje
 • Mapy

Zawartość zestawu:

 • 25 zagadnień z podstawy programowej,
 • zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
 • atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.: 
  • filmy, 
  • animacje, 
  • wirtualne wycieczki, 
  • zdjęcia makro i mikroskopowe, 
  • symulacje,
  • modele 3D,
  • projektowanie doświadczeń,
  • dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 • licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów.

 

WLP GEOGRAFIA - wykaz poruszanych zagadnień z podstawy programowej

 1. Mapy i ich wykorzystanie 
 2. Ruch obrotowy Ziemi i strefy czasowe
 3. Ciała niebieskie Układu Słonecznego
 4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych w oparciu o obserwacje astronomiczne
 5. Księżyc – satelita Ziemi
 6. Prognozowanie pogody na podstawie map synoptycznych i zdjęć satelitarnych
 7. Klimaty na Ziemi
 8. Typy jezior
 9. Plutonizm i wulkanizm
 10. Analiza profilu geologicznego
 11. Wietrzenie
 12. Czynniki rzeźbotwórcze
 13. Skały i minerały
 14. Gleba i jej rodzaje
 15. Piętrowe zróżnicowanie roślinności
 16. Strefy roślinne na Ziemi
 17. Analiza wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego
 18. Demografia
 19. Źródła energii
 20. Rola turystyki w gospodarce światowej
 21. Choroby świata
 22. Krajobrazy Polski 
 23. Zróżnicowanie społeczno-kulturowe Polski
 24. Przemysł zaawansowanych technologii w Polsce
 25. Zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego

 

Zawartość multimedialna Wirtualnego Laboratorium Przyrodniczego GEOGRAFIA: 

 • grafika w postaci interaktywnych map, diagramów i wykresów prezentująca zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej Polski i świata;
 • animacje i symulacje zjawisk i procesów fizyczno-geograficznych;
 • ilustracje w grafice trójwymiarowej prezentujące m.in ciała niebieskie Układu Słonecznego;
 • zadania wymagające wyciągania wniosków na podstawie analizy danych w postaci tabel, wykresów, map;

 

Jak pracować z WLP?

​​​​​​​​​​​​​Nauczyciel może prezentować i omawiać materiały na tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym czy monitorze i na bieżąco omawiać je z uczniami. Młodzież może jednocześnie pracować na kartach pracy (notując wnioski z doświadczeń) lub rozwiązywać testy związane z tematem, przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy Dzwonek.pl. Dzięki temu nauczyciel otrzyma automatyczny raport dotyczący wyników całej klasy, jak i szczegółowe podsumowanie postępów każdego z uczniów indywidualnie. Materiały rozwijają kompetencje twórcze (np. projektowanie doświadczeń) i wpływają na rozwój kreatywności – tylko od nauczyciela zależy, jaki model pracy z WLP wybierze.

 

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowa lekcja z WLP? Kliknij tu: przykładowa lekcja

Chcesz zapoznać się z przykładową kartą pracy? Kliknij tu: przykładowa karta pracy

Mamy do zaoferowania również przykładowy test: przykładowy test

 

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?