Gramatyka dla najmłodszych

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0121589
 • Producent: Bro-Posz
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 649,00 zł
Celem pomocy jest ułatwienie przekazywania wiadomości z zakresu nauki o języku, zaznajomienie uczniów z podstawowymi zjawiskami językowymi, uświadomienie na miarę możliwości dzieci pewnych prawidłowości istniejących w dziedzinie zjawisk językowych itp...

Zawiera 44 tablice informacyjno - ilustracyjne formatu B-3 (na swych odwrotach zaopatrzone są w rzepy lub magnesy) przedstawiające wszystkie wprowadzone i wymagane przez program nauczania w klasach I-III części mowy, części zdania i rodzaje zdań. I tak, na czerwonych tablicach znalazły się wiadomości o częściach mowy takich jak:

 • rzeczownik
 • czasownik
 • przymiotnik
 • przysłówek
 • liczebnik.

Na kolejnych 3 niebieskich tablicach przedstawione zostały dwie części zdania: podmiot i orzeczenie (pojęcia, którymi powinien operować nauczyciel, nie egzekwując ich od uczniów). Na 2 tablicach przedstawiamy przykłady zdań:

 • oznajmujących
 • pytających
 • rozkazujących
 • wykrzyknikowych.

Ostatnią część pomocy stanowią obrazów:

 • nad stawem
 • nad rzeką
 • pastwisko
 • zapadła noc
 • w kinie
 • będących bazą do najróżniejszych ćwiczeń gramatycznych, a także ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.

Uzupełnieniem powyższych obrazów są rozsypanki wyrazowe, znaki interpunkcyjne i pytania pomocnicze umieszczone na ostatnich siedmiu, przeznaczonych do pocięcia tablicach. Instrukcja zawiera propozycje ćwiczeń i zabaw.

Zawartość:
 • 44 tablice

Grupa produktowa: Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?