Gramatyka języka rosyjskiego

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0134308
  • Producent: Bro-Posz
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 599,00 zł
Tablice zawierają najważniejsze zagadnienia z gramatyki.
Prezentowany materiał strukturalno-gramatyczny ma pomóc w przyswojeniu materiału gramatycznego w zakresie kursu podstawowego i w wypracowaniu umiejętności praktycznego stosowania prawidłowych form gramatycznych. Ugruntowanie prawideł gramatycznych rozwija kulturę językową ucznia, a wprowadzenie struktur językowych pozwoli na naturalne posłużenie się nimi w realnym środowisku językowym.

Język obcy: Język rosyjski
Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?