Grecja w okresie wojny peloponeskiej - historyczna mapa ścienna dwustronna

  • szt.
  • 289,00 zł

Ścienna mapa prezentuje państwo greckie w okresie wojen peloponeskich. Przybliżone są działania wojsk spartańskich i ateńskich, pokazane terytorium Związku Spartańskiego oraz zasięgi Związku Ateńskiego. Druga strona mapy pokazuje rozwój terytorialny Starożytnego Rzymu na przestrzeni wieków (od VI w. p.n.e. do II w. n.e.).

Skala:
1: 1 mln / 1:4,5 mln

Wymiar:
140 x 100 cm

Ścienna mapa prezentuje państwo greckie w okresie wojen peloponeskich. Przybliżone są działania wojsk spartańskich i ateńskich, pokazane terytorium Związku Spartańskiego oraz zasięgi Związku Ateńskiego. Druga strona mapy pokazuje rozwój terytorialny Starożytnego Rzymu na przestrzeni wieków (od VI w. p.n.e. do II w. n.e.).

Mapa wydrukowana jest na papierze kredowanym o gramaturze 150 g/m2, 4+4 kolory, dwustronnie laminowana (folia ścieralna) i oprawiona w rurki PCV.

Grecja w okresie wojny peloponeskiej:

- Terytorium Związku Spartańskiego i jego sojuszników
- Zasięg terytorialny Związku Ateńskiego wraz z sojusznikami
- Działania wojsk spartańskich i ateńskich
- Usytuowanie państw neutralnych

Starożytny Rzym (strona druga):

- Rozwój terytorialny państwa na przestrzeni wieków (VI p.n.e. do II n.e.)
- Linie umocnień rzymskich
- Prowincje rzymskie oraz tereny będące czasowo we władaniu Rzymu
- Nabytki terytorialne i podział Cesarstwa

Skala:
1: 1 mln / 1:4,5 mln

Wymiar:
140 x 100 cm

Grupa produktowa: Mapy, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?