Historia 11 dvd

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402124
  • Producent: SFE Nauka
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 119,00 zł

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający dokumentalne materiały wspomagające nauczanie historii.

Film edukacyjny na płycie dvd zawierający dokumentalne materiały wspomagające nauczanie historii.

17 września 1939 o godz. 3.00 rano dwa fronty sowieckie, liczące około miliona żołnierzy, 4.000 czołgów oraz 2.000 samolotów bojowych uderzyły na obszary wschodnie II Rzeczypospolitej, realizując w ten sposób układ zawarty z Niemcami 23 sierpnia 1939. Opór wkraczającej Armii Czerwonej stawiały samorzutnie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza. Na jednego żołnierza KOP-u przypadał ..... jeden batalion sowiecki! Brak rozeznania w zamiarach Moskwy spowodował,iż dopiero w godzinach popołudniowych Naczelny Wódz wydał tzw. dyrektywę generalną, nakazującą obronę bierną. Dowódcy sowieckich frontów Siemion Timoszenko i Michaił Kowalow podpisali ulotki nawołujące żołnierzy polskich do mordowania dowódców i przechodzenia na stronę Armii Czerwonej. Bolszewicy rozstrzeliwali na miejscu wziętych do niewoli oficerów i żołnierzy KOP, oraz mordowali ludzi uznanych za burżujów. Na kresach Rzeczypospolitej rozgorzały walki. Pod Grodnem doszło do kilkudniowej bitwy, rozstrzygniętej dopiero po rzuceniu do walki dwóch sowieckich brygad pancernych. Po zdobyciu miasta bolszewicy, mszcząc się na jego bohaterskich obrońcach, związanych jeńców ciągnęli czołgami po bruku. W większości byli to harcerze i uczniowie. W bitwie pod Kodziowcami (21.X) pułk ułanów rozbił sowiecki zagon pancerny, zadając wrogowi ciężkie straty. Walki toczyły się pod Kobryniem, Czortkowem i w wielu innych miejscach. Zgrupowanie gen. Wilhelma Orlika-Ruckemana stoczyło kilkanaście potyczek i dwie bitwy - pod Szackiem i pod Wytycznem; po rozformowaniu wielu żołnierzy przeszło do przy w konspiracji. 28.IX.1939 III Rzesza i Związek Sowiecki dokonały rozbioru Polski a NKWD i Gestapo rozpoczęły "braterską" współpracę wymierzoną przeciwko polskim dążeniom wolnościowym. Film "17 września" pokazuje stosunki polityczne i społeczne, jakie wytworzyły się na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej po agresji sowieckiej oraz sytuację ludności polskiej w warunkach okupacji. Stanowi to doskonałe uzupełnienie wiadomości zawartych w podręczniku historii. W filmie "17 września" występuje, nieznany dla twórców filmu, polski mówca, który głosi chwałę Stalina i Związku Sowieckiego, który dziękuje za "łaskę" jaka spotkała Polaków 17 września.


  • Nośnik: płyta dvd

Grupa produktowa: Filmy edukacyjne

Historia Polski przedstawiona w ciekawy sposób, dzięki wyjątkowym pomocom dydaktycznym

Zawiłości naszej historii to bardzo ciekawy temat. Każdy Polak powinien znać historię Polski, powinien mieć także świadomość swoich korzeni. Jest to element budowania ogólnej wiedzy o świecie, społeczeństwie, a także element, który wpływa na kształtowanie się uczuć patriotycznych. Historia naszego kraju może budzić wielkie zainteresowanie, jest pełna zarówno pięknych, jak i dramatycznych chwil. Wszystko to odpowiednio przestawione bardzo łatwo jest przez młodzież zapamiętywane. Pomocne mogą tutaj okazać się filmy, plansze, podkładki, mapy, gry planszowe, czy też programy multimedialne.

Materiały edukacyjne oraz wyposażenie sal historycznych w szkołach średnich

Dzięki planszom dydaktycznym oraz podkładkom na biurko uczniowie mają najważniejsze daty, wydarzenia i informacje zawsze w zasięgu wzroku, co pozytywnie wpływa na zapamiętywanie informacji. Multimedia edukacyjne prezentują najważniejsze tematy podstawy programowej w interesujący dla uczniów sposób, a dodatkowo pozwalają sprawdzić zapamiętane informacje za pomocą ćwiczeń. Świetnym urozmaiceniem lekcji są także gry historyczne, które pozwalają całej grupie wspólnie odkrywać nowe zagadnienia i utrwalać już zdobytą wiedzę. W szkolnych salach historycznych nie może zabraknąć także map, filmów, czy ciekawych książek historycznych dla młodzieży.

Przygotowanie do matury z historii na poziomie rozszerzonym - zbiory zadań, quizy, repetytoria

Z historii regularnie przeprowadzane są kartkówki i sprawdziany, które mają na celu sprawdzić wiedzę młodzieży w liceum, technikum bądź w szkole branżowej. Cześć z uczniów decyduje się jednak na kolejny krok z historią, jakim jest matura. Aby wesprzeć uczniów w przygotowaniach, oferujemy zbiory zadań maturalnych, quizy oraz repetytoria, które podsumowują przerobione w szkole tematy i pozwalają sprawdzić siły w przykładowych arkuszach maturalnych. W przygotowaniach do rozszerzenia pomocne będą podręczniki i osie czasu, które pozwolą przyswoić wiedze wykraczającą poza tematy poruszane na lekcjach w szkole.

Pilna Faktura Vat?