Historia i społeczeństwo dla klas 4-6 zestaw foliogramów + program multimedialny

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402630
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 749,00 zł

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych foliogramów z ilustracjami;
multimedialny program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych obrazów i 60 ilustrowanych kart pracy z ćwiczeniami, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);
całość w sztywnej teczce z rączką.
Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

Historia i społeczeństwo (klasy IV-VI).
Spis tematów foliogramów:
1. Historia jako nauka
2. Historia mojej rodziny
3. Źródła historyczne
4. Jak zmierzyć czas?
5. Kiedy to było, czyli o czasie w historii?
6. Sposoby pomiaru czasu
7. Najsłynniejsze miejsca w regionie
8. Polskie symbole narodowe
9. Historia w związkach frazeologicznych
10. Pochodzenie człowieka
11. Umiejętności człowieka prehistorycznego
12. Ogień sprzymierzeńcem człowieka
13. Rewolucja neolityczna
14. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu
15. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu
16. Religie starożytne
17. Rolnictwo w starożytności
18. Judaizm
19. Dzieje pisma
20. Ubiór w starożytności
21. Wierzenia Greków
22. Ateny - wspaniałe miasto
23. Igrzyska olimpijskie
24. Porządki architektoniczne starożytnej Grecji
25. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków
26. Wierzenia Rzymian
27. Niewolnictwo
28. Rzym wspaniały
29. Żołnierz w starożytności
30. Ubiór w starożytności
31. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian
32. Ubiór w średniowieczu
33. Gród i podgrodzie
34. Islam
35. Średniowieczne klasztory
36. Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy
37. Wieś w średniowieczu
38. Życie w średniowiecznej wsi
39. Folwark szlachecki
40. Średniowieczne miasto
41. Społeczeństwo miejskie w średniowieczu
42. Dynastia Piastów
43. Architektura średniowiecza
44. Nowa epoka - odrodzenie
45. Geniusz Leonarda
46. Wielkie odkrycia geograficzne
47. O skutkach odkryć geograficznych
48. Kultura PLNotego wieku
49. Dynastia Jagiellonów
50. Strój szlachecki w XVII wieku
51. Żołnierz polski w XVII wieku
52. Królowie elekcyjni
53. Epoka oświecenia
54. Polskie powstania narodowe
55. O rusyfikacji i germanizacji
56. Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem?
57. Ubiór w XIX wieku
58. Wynalazki XIX i początku XX wieku
59. Technika w czasie I wojny światowej
60. Życie w PRL-u

...Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu...

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Plansze dydaktyczne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?