Historia i społeczeństwo dla klas 4-6 zestaw plansz w wersji na CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402626
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne

EUROtest-plansze – to program komputerowy na płycie CD do drukowania plansz lub ich ekspozycji na ekranie komputera lub poprzez rzutnik multimedialny.

Eurotest-plansze zawiera:
-60 plansz poglądowych – graficznie opracowanych tematów do każdego z czterech przedmiotów,
-60 ilustrowanych kart pracy zawierających łącznie 200-300 ćwiczeń (w zależności od przedmiotu),
opracowanych zgodnie z podstawą programową.

Za pomoca programu EUROtest-plansze możesz wydrukować:
* edukacyjne plansze poglądowe (format A4, A3)
* plansze ćwiczeniowe do uzupełniania
* karty pracy z ćwiczeniami (format A4, A5)
* karty pracy do edycji własnych zadań (do ilustracji dopisujesz polecenia)
* foliogramy - wszystkie plansze możesz wydrukować na foliach

Eurotest-plansze - historia i społeczeństwo (klasy IV-VI)
Spis tematów plansz:
1. Historia jako nauka
2. Historia mojej rodziny
3. Źródła historyczne
4. Jak zmierzyć czas?
5. Kiedy to było, czyli o czasie w historii?
6. Sposoby pomiaru czasu
7. Najsłynniejsze miejsca w regionie
8. Polskie symbole narodowe
9. Historia w związkach frazeologicznych
10. Pochodzenie człowieka
11. Umiejętności człowieka prehistorycznego
12. Ogień sprzymierzeńcem człowieka
13. Rewolucja neolityczna
14. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu
15. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu
16. Religie starożytne
17. Rolnictwo w starożytności
18. Judaizm
19. Dzieje pisma
20. Ubiór w starożytności
21. Wierzenia Greków
22. Ateny - wspaniałe miasto
23. Igrzyska olimpijskie
24. Porządki architektoniczne starożytnej Grecji
25. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków
26. Wierzenia Rzymian
27. Niewolnictwo
28. Rzym wspaniały
29. Żołnierz w starożytności
30. Ubiór w starożytności
31. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian
32. Ubiór w średniowieczu
33. Gród i podgrodzie
34. Islam
35. Średniowieczne klasztory
36. Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy
37. Wieś w średniowieczu
38. Życie w średniowiecznej wsi
39. Folwark szlachecki
40. Średniowieczne miasto
41. Społeczeństwo miejskie w średniowieczu
42. Dynastia Piastów
43. Architektura średniowiecza
44. Nowa epoka - odrodzenie
45. Geniusz Leonarda
46. Wielkie odkrycia geograficzne
47. O skutkach odkryć geograficznych
48. Kultura PLNotego wieku
49. Dynastia Jagiellonów
50. Strój szlachecki w XVII wieku
51. Żołnierz polski w XVII wieku
52. Królowie elekcyjni
53. Epoka oświecenia
54. Polskie powstania narodowe
55. O rusyfikacji i germanizacji
56. Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem?
57. Ubiór w XIX wieku
58. Wynalazki XIX i początku XX wieku
59. Technika w czasie I wojny światowej
60. Życie w PRL-u

Każdy z w/w tematów opracowano w trzech wariantach: jako planszę poglądową, planszę ćwiczeniową do uzupełniania oraz planszę ćwiczeniową z polem do edycji własnych poleceń.

Nauczycielu!
Z pomocą tego programu
* skupisz uwagę uczniów na lekcji
* sprawisz, że każda lekcja będzie interesująca
* bardziej efektywnie wykorzystasz czas lekcji
* pobudzisz do myślenia obrazem
* wzmocnisz koncentrację uwagi ilustracjami
* uruchomisz zdolności klasowych wzrokowców - to 74% Twoich uczniów

Ucz efektywniej! Zamów dziś program Eurotest-plansze! Już kilka tysięcy szkół i nauczycieli korzysta z programu Eurotest-plansze.
W razie niezadowolenia gwarantujemy zwrot wartości zakupionego towaru bez podawania przyczyny.

Opis funkcji programu:
1. wybierz temat planszy
2. zaznacz rodzaj planszy:
poglądowa
ćwiczeniowa - z własnymi polami do uzupełnienia oraz poleceniami
do edycji własnych zadań - tu dopisujesz własne polecenia do plansz
3. powiększ wybraną planszę
4. podgląd wydruku
5. druk pojedynczej planszy
6. podgląd pełnoekranowy - do prezentacji przez rzutnik
7. pomoc, instrukcja obsługi
8. podgląd planszy
9. tu wpisujesz własne polecenia
10. tutaj możesz załadować i wydrukować dwie plansze formatu A5 na kartce A4 - tryb oszczędny

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Plansze dydaktyczne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?