Indywidualny Planer Kariery 2.0 na 15 stanowisk

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0402450
 • Producent: Progra
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 3 399,00 zł
Indywidualny Planer Kariery to nowoczesny program multimedialny, który pozwala zaplanować indywidualną wizję kariery zawodowej, czyli przygotować osobisty program edukacyjno-zawodowy. Licencja bezterminowa na 15 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.
Indywidualny Planer Kariery to nowoczesny program multimedialny, który pozwala zaplanować indywidualną wizję kariery zawodowej, czyli przygotować osobisty program edukacyjno-zawodowy.

Indywidualny Planer Kariery v.2.0 to narzędzie skierowane do osób, które myślą o planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej.
IPK zbudowany jest z 4 modułów, a najważniejszym jest interaktywny IPD, pozwalający na zaprojektowanie osobistego planu działania.
IPD (Indywidualny Plan Działania) został przygotowany w formie kalendarza z podziałem na 7 dni tygodnia:
 • Poniedziałek – Kim jestem? – część, w której jest czas na poznanie, określenie i uporządkowanie własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz własnej osobowości.
 • Wtorek – Moje cele zawodowe – to część, w której m.in. należy zdecydować o charakterze swojej przyszłej pracy, poznać zadania i czynności zawodowe wybranych zawodów, otoczenie pracy, korzyści wynikające z wykonywania określonego zawodu oraz gdzie dowiedzieć się, gdzie szukać informacji nt. zawodów.
 • Środa – Moje cele edukacyjne – tu należy wyznaczyć własną drogę edukacji, która doprowadzi do wymarzonego zawodu.
 • Czwartek – Kim chcę być? – to czas na podjęcie decyzji kim będę, co zrobić, by zrealizować założenia części wcześniejszych, zastanowić się nad ewentualnymi przeszkodami mogącym stanąć na drodze realizacji zamierzeń i zaplanować alternatywne drogi dojścia do celu.
 • Piątek – Moje szukanie pracy – w części tej należy skupić się nad technikami skutecznego szukania pracy i budowaniem własnej sieci wsparcia.
 • Na każdy dzień tygodnia zostały przygotowane atrakcyjne, interaktywne zestawy odpowiednio dobranych zadań i ćwiczeń, które wspomagają proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, możliwościach kształcenia oraz rynku pracy. Ćwiczenia mają również na celu uświadomienie własnych słabych stron i wspomaganie przezwyciężania ich. Pozwalają przygotować się do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
 • Sobota – Wykonane działania – to podsumowanie wykonanych zadań i ćwiczeń, dokonanych wyborów i zaplanowanych działań. W tej części można wreszcie w całości zobaczyć swój Indywidualny Plan Działania.
 • Niedziela to spis wszystkich zaplanowanych w ciągu tygodnia działań do wykonania. Po wydrukowaniu otrzymuje się TERMINARZ, według którego należy realizować przyjęte wcześniej założenia
Drugi moduł programu to Klasyfikacja zawodów i specjalności – dzięki niej poznać można strukturę świata zawodów, który został podzielony na grupy: wielkie, duże, średnie i elementarne. W tych ostatnich mamy do czynienia z konkretnymi zawodami i specjalnościami oraz ich kodami.
Informacje o zawodzie zawierają opisy:
 • zadań i czynności
 • środowiska pracy
 • wymagań zawodu odnośnie wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych dla każdego zawodu
 • informacje z analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania i perspektyw zatrudnienia w zawodzie
 • kształcenia
Informacje dotyczące klasyfikacji zawodów i specjalności do konkretnych grup można drukować.

Następny moduł, Świat zawodów, to charakterystyki 556 zawodów szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego, przygotowane według jednolitego, spójnego schematu. Znajdują się tu informacje odnośnie zadań i czynności , środowiska pracy, wymagań zawodu, informacje z analizy rynku pracy, preferowanego wykształcenia. To niezwykle bogate źródło wiedzy o zawodach.
Informacje na temat interesującego zawodu można wydrukować.

Ostatni moduł jest Poradnikiem dla niepełnosprawnych składającym się z 4 części:
1. Niepełnosprawność pod lupą składający się z elementów:
 • uprawnienia osób niepełnosprawnych
 • prawo pracy a niepełnosprawni – w tym takie zagadnienia, jak zakaz dyskryminacji, czas pracy osób niepełnosprawnych, dodatkowe przerwy w pracy, dodatkowe dni urlopowe oraz zwolnienia od pracy na rehabilitację
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia1 sierpnia 1997 r.
 • pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne – informacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, przystosowania miejsc pracy, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrotu kosztów zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego
2. Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej przez osobę niepełnosprawny to trzy elementy dotyczące:
 • poczucia własnej wartości
 • planowania kariery
 • wyboru szkoły i zawodu
3. Niepełnosprawny na rynku pracy zawiera następujące zagadnienia:
 • przeciwwskazania w pracy
 • otwarty rynek pracy a chroniony
 • metody szukania pracy
 • przygotowanie do spotkania z pracodawcą
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • dokumenty aplikacyjne
 • zakładanie firmy
4. Kluczowe instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dzięki aktywnym linkom umieszczonym w tej części Poradnika, można bezpośrednio wejść na stronę internetową wybranej instytucji czy organizacji i uzyskać pożądane informacje.

Poradnik dla niepełnosprawnych został specjalnie przystosowany do korzystania z niego przez osoby niedowidzące, dzięki możliwości wyboru wielkości czcionki oraz dużej kontrastowości liter i tła.


Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?