Janek jest inny

  • szt.
  • 35,99 zł

Dziecko z autyzmem często bywa postrzegane jako niegrzeczne, niemiłe bądź źle wychowane. To zaburzenie ciągle jest jeszcze mało znane, przez co osoby autystyczne muszą zmagać się z niezrozumieniem dużej części społeczeństwa. Dzieci z autyzmem mają problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz komunikacją. Historia Janka w prosty sposób wyjaśnia małemu czytelnikowi, na czym polega autyzm i uwrażliwia go. Książeczka ta przyczynia się do poszerzania wiedzy o tym zaburzeniu oraz do zwiększania tolerancji dla inność.

Pilna Faktura Vat?