Koduj z Avą - aplikacja do Smarfloor

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0411456
 • Producent: Smart Floor
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 1 589,00 zł
 • Pakiet aplikacji do Smartfloor
 • Stymuluje rozwój percepcji wzrokowej, orientację przestrzenną, myślenie logiczne i algorytmiczne
 • Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
 • Zawiera pięćdziesiąt cztery aplikacje, które tworzą siedem działów tematycznych: Graficzne kodowanie, Sekwencje, Labirynty, Wyznaczanie trasy, Litery i słowa, Cyfry i działania, Współrzędne

Ava podróżując między planetami Galaktyki Funn wykonuje wiele misji w trosce o spokojne życie jej mieszkańców. Wędrówka w przemierzaniu Galaktyki Funn to przede wszystkim świetna zabawa! Czas spędzony z Avą to także okazja do stymulowania rozwoju percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego. 


Pakiet aplikacji Koduj z Avą
może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia.

Celem prac specjalistów, tworzących niniejszy pakiet, było stworzenie narzędzia, które poprzez zastosowanie plansz z siatką pól (od 3x3 do 10x10) umożliwi kształtowanie umiejętności programowania we wczesnej edukacji dziecka.

Pakiet Koduj z Avą zawiera pięćdziesiąt cztery aplikacje, które tworzą siedem działów tematycznych: Graficzne kodowanie, Sekwencje, Labirynty, Wyznaczanie trasy, Litery i słowa, Cyfry i działania, Współrzędne.

Aplikacje składają się z interaktywnych plansz do kodowania z siatką pól o różnej wielkości - od 3x3 do 10x10. Zawierają wygodny w obsłudze panel użytkownika, który oferuje funkcje pomocne w pracy z planszą. W aplikacjach zastosowano możliwość różnicowania poziomu trudności za pomocą rozmiaru stosowanych plansz, długości wyznaczanych tras, złożoności zastosowanych wzorów, zakresu wprowadzanych działań matematycznych, ilości elementów do zebrania lub ominięcia na planszach. To wszechstronne narzędzie stanowiące wsparcie dla nauki kodowania, programowania we wczesnej edukacji dziecka.


Aktywne wsparcie rozwoju dziecka.

Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Koduj z Avą kształtować można:

 • rozwój orientacji przestrzennej;
 • percepcję wzrokową;
 • koordynację wzrokowo-ruchową;
 • umiejętność koncentracji uwagi; 
 • umiejętność rozpoznawania układów i wzorów;
 • umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem;
 • rozumienie pojęć takich jak: instrukcja, algorytm, sekwencja, pętla, zdarzenia;
 • umiejętność stosowania algorytmów;
 • odczytywanie i zaznaczanie położenia punktów (pól) w układzie współrzędnych;
 • umiejętność czytania, systematyczne zapoznawanie z literami;
 • umiejętność klasyfikacji przedmiotów;
 • umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt;
 • umiejętności rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.


Przykładowe aplikacje zawarte w kursie:

 • Dokończ obrazy - symetria: Ava w pracowni artystycznej tworzy barwne wzory na tkaninach. Duża ilość zamówień od mieszkańców Planety Artystów sprawia, że Ava musi cały czas wymyślać nowe wzory. Widzisz tylko połowę rysunku - dokończ go kolorując puste pola, tak jak w lustrzanym odbiciu. Uzupełniając ilustrację zgodnie z podanym wzorem i stosując zasadę odbicia lustrzanego utrwalisz pojęcie pion, poziom, oraz rozwiniesz percepcję wzrokową.
 • Odwzoruj kolorowe obrazy: Na Planecie Artystów brakuje rąk do pracy! Lokalni twórcy potrzebują Twojej pomocy, aby wszyscy mieszkańcy Galaktyki Funn otrzymali zamówione obrazy. Pomóż Avie uzupełnić barwne plansze zgodnie z podanym wzorem! Dzięki porównywaniu ilustracji, dostrzeganiu różnic i podobieństw będziesz rozwijać percepcję wzrokową, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalić umiejętności koncentracji uwagi.
 • Rozpoznaj wzór kolorowej mozaiki: Ava w pracowni artystycznej tworzy wielobarwne mozaiki. Czasem przez ogromną liczbę zamówień nie zdąża jednak dostarczyć ich na czas. Pomóż Avie i uzupełnij brakujące fragmenty mozaiki. Dzięki temu mieszkańcy planety dostaną swoje zamówienia na czas! Odwzorowując rysunek na planszy, kontynuując mozaikę zgodnie z podanym wzorem poznasz pojęcia: pion, poziom, skos oraz będziesz rozwijać percepcję wzrokową.
 • Twórz obrazy ze współrzędnych: Na Planecie Artystów nawet obrazy są zaszyfrowane. Mieszkańcy nie lubią nudy! Nasza bohaterka zakodowała ilustracje dla swoich przyjaciół używając współrzędnych. Korzystając z instrukcji stwórz obraz. Dzięki odwzorowaniu rysunku na planszy, odczytywaniu współrzędnych, posługiwaniu się instrukcją zapisaną za ich pomocą będziesz rozwijać percepcję wzrokową, kształtować orientację przestrzenną, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Stwórz własny obraz: Mieszkańcy Planety Artystów tworzą rozmaite obrazy. Dołącz do ich grona i stwórz dzieło sztuki według własnego pomysłu! Swobodnie tworząc ilustracje na planszy rozwijać będziesz swoją twórczość i pomysłowość, a także koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Zakoduj obrazy - współrzędne: Niektórzy mieszkańcy Planety Artystów dopiero zaczynają swoją przygodę z malarstwem. Aby zakodować obraz przyporządkuj współrzędne dla każdego z pól na planszy. Dzięki Tobie kolejni mieszkańcy planety będą rozwijać swoje umiejętności plastyczne. Posługując się układem współrzędnych do opisywania pól na planszy będziesz stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijać percepcję wzrokową i orientację przestrzenną.
 • Odnajdź metę szlaku: Ava udała się na Planetę Odkrywców, aby zbadać nowe lądy. Niestety mapy opracowane przez jej poprzedników są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie je oczytać, aby mogła dotrzeć do celu. Prześledź sekwencję starożytnych znaków i wskaż dokąd prowadzi. Rozpoznając przedmioty ułożone w grupach, szeregach, rozpoznając rytmy, odtwarzając układy przedmiotów doskonalić będziesz percepcję wzrokową, kształtować umiejętność klasyfikacji przedmiotów.
 • Wyznacz nowy szlak na mapie: Na Planecie Odkrywców Ava znalazła kilka dróg, których nie opisuje żadna ze znanych jej map. Pomóż jej stworzyć nowe ścieżki. Ułóż według własnego pomysłu drogę, która w przyszłości pomoże bezpiecznie przemieszczać się po planecie. Tworząc własną sekwencję symboli, układając przedmioty w szeregi, rytmy stymulować będziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz umiejętność tworzenia układów i wzorów.
 • Wyznacz trasę na mapie: Ava poszukując nowych tras na Planecie Odkrywców korzysta z map opracowanych przez swoich poprzedników. Niektóre z nich są jednak stare i zniszczone. Prześledź sekwencję i wskaż trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi pokazanej na mapie. Układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozpoznając rytm układu przedmiotów wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej i logiczne myślenie.
 • Wyznacz trasę na mapie - pętle: Mapy Planety Odkrywców pozostawione przez poprzednich podróżników są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie rozszyfrować starożytne symbole i wskaż za pomocą bloczków ze strzałkami prawidłową trasę. Powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą. Układając trasę za pomocą bloczków z pętlą, zrozumiesz zasadę ich działania a rozpoznając przedmioty ułożone w szeregach kształtować będziesz umiejętność stosowania układów i wzorów.
 • Odzyskaj skradzione skarby: Ava jako dzielny i oddany mieszkańcom Szeryf pomaga w tropieniu zagubionych i skradzionych drogocennych przedmiotów. Pomóż jej je odnaleźć i doprowadź Avę do wyjścia z labiryntu. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek „przejdź przez pole, aby zebrać” kształtować będziesz umiejętności stosowania algorytmów oraz tworzenia sekwencji poleceń.
 • Odzyskaj skradzione skarby - pętle: Przestępcy z kosmosu napadli na bank. Szeryf Ava musi wykazać się odwagą i odzyskać skradzione kosztowności! Ułóż trasę prowadzącą do wyjścia z labiryntu i zwróć mieszkańcom ich skarby. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek „przejdź przez pole, aby zebrać” kształtować będziesz umiejętności stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.
 • Omiń pułapki w labiryncie: Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Szeryf Ava patrolując ulice swojego miasteczka musi omijać pułapki, jadowite zwierzęta i kłujące rośliny. Stosując warunek „omiń pole z pułapką” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz tworzenia sekwencji poleceń.
 • Omiń pułapki w labiryncie - pętle: Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Omiń kłujące rośliny, jadowite zwierzęta i inne pułapki czekające na trasie! Używając bloczków z pętlą omijaj pola, na których są przeszkody. Stosując warunek „omiń pole z pułapką” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.
 • Zbierz skarby, omijaj pułapki: Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń.
 • Zbierz skarby, omijaj pułapki - pętle: Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.
 • Znajdź posterunek: Szeryf Ava musi przypilnować, aby na ulicach miasteczka panował spokój. Pomóż Avie i wskaż miejsca, do których musi dotrzeć, aby wyjść z labiryntu i skończyć codzienny patrol. Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej.
 • Znajdź wyjście z labiryntu: Szeryf Ava pilnuje, aby na Planecie Dzikiego Zachodu panował ład i porządek. Czasem jednak spacerując ciemnymi ulicami miasteczka gubi się i nie wie w jaki sposób wrócić na posterunek. Stwórz instrukcję a dzięki Tobie Szeryf Ava z pewnością znajdzie wyjście z labiryntu. Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej.
 • Znajdź wyjście z labiryntu - pętle: Szeryf Ava strzeże bezpieczeństwa mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu. Zdarza się jej czasem zgubić w krętych uliczkach miasteczka. Stwórz instrukcję wyjścia z labiryntu układając kod ze strzałek - powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą. Określając kierunki, ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Grupa produktowa: Aplikacje na podłogi interaktywne


🚚Dostawa Kurierem DPD kosztuje 14,99 zł

🎁Dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości od 500 zł

🕒Dostępny jest odroczony termin płatności dla szkół i przedszkoli

📑Istnieje opcja wpisania różnych danych nabywcy i odbiorcy

🚀Możliwa jest pilna wysyłka Faktury Vat na podany adres e-mail

🛈 Kliknij po więcej informacji dla szkół i przedszkoli...