Kompass Team 3 Podręcznik do niemieckiego dla klas VII-VIII

  • szt.
  • 99,00 zł

"Kompass Team 3" to podręcznik dostosowany do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku. Materiał leksykalno-gramatyczny "Kompass Team" został przygotowany zgodnie z najnowszą dydaktyką komunikatywną.

Do podręcznika dołączona jest płyta audio prezentująca wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.

Podręcznik zawiera:

  • 5 rozdziałów składających się z 5 jednostek, z których każda przewidziana jest do zrealizowania w ciągu dwóch godzin lekcyjnych; lekcja rozpoczynająca cały kurs przekazuje treści realioznawcze
  • przygotowaną do każdego rozdziału sekcję Kompass-Training, która prezentuje dodatkowe zadania i oferuje praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych ćwiczeń
  • dodatkowy materiał Interregio, który rozwija kompetencję interkulturową
  • nowe projekty Kompass-Projekte do każdego rozdziału, które pomagają ćwiczyć jednocześnie umiejętności językowe oraz m.in. współdziałanie w grupie
  • reguły i tabele gramatyczne oraz słowniczek alfabetyczny wraz z listą zwrotów i wyrażeń - na końcu podręcznika

Język obcy: Język niemiecki
Grupa produktowa: Książki, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?