Komunikowanie między ludźmi

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0134307
 • Producent: Bro-Posz
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 749,00 zł
Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych środków łączności oraz sprzętu ułątwiającego komunikowanie się.

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych środków łączności oraz sprzętu ułątwiającego komunikowanie się.
Cele szczegółowe:

 • zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej instytucji,
 • nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego użytku np. korzystanie z telefonu,
 • poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy,
 • poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji.
 • znaczenie postępu technicznego i wynalazków,
 • rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka.

Zawartość:

 • Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz,
 • Przekazywanie informacji dawniej i dziś,
 • Krzyżówki - 2 plansze,
 • Labirynty wyrazowe,
 • Wzory do kserowania - koperta - znaczek.

Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?