Krainy Polski mapa układanka edukacyjna

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402893
  • Producent: Edumal
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 83,99 zł

Układanka – podział na krainy geograficzne

Osoba układająca uczy się położenia i kształtów krain geograficznych Polski, poznaje zwierzęta i ciekawostki przyrodnicze.

Układanka – podział na krainy geograficzne

Osoba układająca uczy się położenia i kształtów krain geograficznych Polski, poznaje zwierzęta i ciekawostki przyrodnicze.


Mapa powycinana jest zgodnie z granicami krain geograficznych, zatem poszczególne krainy są oddzielnymi elementami układanki.
Przebieg granic krain jest dość umowny, bowiem w odróżnieniu od granic administracyjnych mają one postać strefy przejściowej, w której stopniowo zanikają cechy jednej krainy (rzeźba terenu, klimat, roślinność), a narastają cechy krainy sąsiedniej.
Niektóre krainy geograficzne przekraczają granicę państwa (np. Wołyń i Polesie).

Na mapę nadrukowane są regionalne ciekawostki oraz wizerunki zwierząt w miejscach ich występowania. Niektóre z nich żyją w całym kraju, takie jak np. dziki, lisy, zające czy jelenie.
Przedstawione są loga Parków Narodowych i ich lokalizacje na mapie Polski.

Krainy geograficzne Polski

1. Pobrzeża: Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie (Żuławy Wiślane), Nizina Staropruska
2. Pojezierza: Mazurskie, Suwalskie, Pomorskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie, Wielkopolskie, (na kresach: Pojezierze Święciańskie)
3. Niziny: Wielkopolska, Śląska, Mazowiecka, Podlaska, Polesie Zach., (na kresach: Wysoczyzna Lidzka, Polesie)
4. Wyżyny: Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska, Kielecka, Lubelska, Roztocze, Wołyń Zach., (na kresach: Wołyń i Podole)
5. Kotliny podkarpackie: Oświęcimska i Sandomierska
6. Przedgórza i góry: Przedgórze Sudeckie, Sudety, Pogórze Karpackie, Karpaty: Beskidy Zach., Tatry, Beskidy Środkowe i Wsch., (na kresach: Podkarpacie Wsch. i Beskidy Wsch.)


Liczba elementów: 74
Wymiar obrazka (dł. x szer.) [mm]: 660 x 470

Grupa produktowa: Mapy, Pomoce dydaktyczne
Pomoc