Książka Doświadczenia z chemii do Laboratoriów Einstein

  • szt.
  • 189,00 zł

W materiałach dla nauczycieli od Einstein znajdują się gotowe instrukcje doświadczeń, zagadnienia oraz treści merytoryczne nawiązujące do podstawy programowej.

Podręcznik do chemii to m.in. doświadczenia takie jak:


• reakcja HCL + NaOH
• rozpuszczanie NaOH w wodzie
• badanie przewodności roztworów wodnych
• prawo Hessa
• wartość energetyczna paliw

 

Producent, prócz podręczników z doświadczeniami, oferuje profesjonalne urządzenia do ich wykonywania oraz darmowe oprogramowanie MiLab w języku polskim.

Grupa produktowa: Laboratoria przedmiotowe, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?