Księga Kontroli Wewnętrznej MEN-KKW/2021

  • szt.
  • 19,99 zł

Umożliwia chronologiczną rejestrację przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w placówce oświatowej z zakresu: dyscypliny pracy, nadzoru pedagogicznego, zdarzeń gospodarczych i księgowych.
W księdze rejestruje się:

  • datę przeprowadzonej kontroli,
  • zakres kontroli,
  • termin rekontroli,
  • nazwiska osób kontrolowanych i kontrolujących.

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?