laboLAB Siły i oddziaływania pracownia fizyczna szkolne laboratorium 17 lekcji

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0404249
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 5 499,99 zł

To moduł, który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.

laboLAB Siły i oddziaływania to duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z fizyki, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymentów podczas 17 lekcji fizyki, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych.
To moduł , który pozwala uczniom przeprowadzić szereg doświadczeń, w wyniku których zrozumieją zagadnienia sił fizycznych i oddziaływania. Istotny nacisk został położony na tarcie, masę oraz magnetyzm.Realizując zadania badawcze, wchodzące w skład tego modułu uczniowie dowiedzą się, czym jest siła i masa oraz jaki jest wpływ tych wielkości na ruch ciał wynikający z zasad dynamiki Newtona. Uczniowie będą badać oddziaływania grawitacyjne, opory ruchu, a także oddziaływania magnetyczne i elektrostatyczne. Będą mieli także możliwość rozwijania umiejętności inżynierskich podczas projektowania i wykonywania modeli.

Rekomendowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole.
WYPOSAŻENIE ZESTAWU dostarczanego w wytrzymałej skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30 cm), stanowią:

1) materiały drukowane:
- materiały drukowane dla 30 uczniów,
- rozbudowany przewodnik metodyczny pt. "Siły i oddziaływania" dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, zawierający m.in.:
- informacje jak się przygotować do lekcji,
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia,
- opis materiałów potrzebnych do lekcji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg lekcji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

2) bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. monitora/tablicy interaktywnej ,
- rozbudowany przewodnik metodyczny pt. "Siły i oddziaływania" dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej,
- książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierająca ćwiczenia interaktywne;
- symulacje,
- interaktywne testy,
- multimedialne karty pracy i obserwacji

3) materiały tradycyjne, m.in.:
- waga elektroniczna, zakres 2kg- 2 szt.
- siłomierz (dynamometr) 250g- 8 szt.
- zestaw obciążników (11x10g) - 8 szt.
- modele samochodu - 8 szt.
- stoper- 12 szt.
- poziomice i równoważnie -po 8 szt.
- opiłki żelaza (600 g) - 1 szt.
- szalki Petriego - 10 szt.
- magnesy sztabkowe i pierścieniowe -po 16 szt.
- kule styropianowe- 18 szt.
- arkusze filcu i papieru ściernego- po 5 szt.
- ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" (70x100 cm)

 • Wymagania przekrojowe (pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa; wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych; wykonywanie obliczeń i zapis wyników zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących; przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-);
 • Ruch i siły ( względność ruchu; pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego; jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły; przeliczanie jednostek; ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony; siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu; I,II i III zasada dynamiki; oddziaływanie wzajemnie ciał; bezwładność ciał; siła jako działanie skierowane (wektor), wartość, kierunek i zwrot wektora siły)
 • Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia; związek gęstości z masą i objętością; prawo Archimedesa)
 • Elektryczność (sposoby elektryzowania ciał; zjawiska oparte na przemieszczaniu elektronów; oddziaływaniu ładunków jednoimiennych i różnoimiennych)
 • Magnetyzm

W nawiązaniu do obowiązującego systemu oceny pracy nauczycieli, wzbogacając zestawy LaboLAB w edukacyjne materiały cyfrowe, pragniemy zachęcić nauczycieli do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
W związku z powyższym integralną część modułu SIŁY I ODDZIAŁYWANIA stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela.
Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Grupa produktowa: Laboratoria przedmiotowe, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?