laboLAB Struktura i Właściwości Materii pracownia chemiczna szkolne laboratorium 21 lekcji

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0404248
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 5 999,99 zł

Korzystając z tego modułu, uczniowie poznają zagadnienia związane z fizycznymi i chemicznymi właściwościami materii. Uczniowie analizują poszczególne właściwości materii, w tym zmiany stanu skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne oraz zachowanie materii.

laboLAB Struktura i Właściwości Materii to duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z chemii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymentów podczas 21 lekcji chemii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych.

W ramach tego modułu uczniowie analizują fizyczne oraz chemiczne właściwości materii. Podczas wykonywania zadań badawczych poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych. Dowiadują się czym jest objętość, masa i gęstość oraz jak można je mierzyć. Poznają przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych i uczą się je od siebie odróżniać. Sporządzają i rozdzielają mieszaniny. Na koniec pracy z modułem wcielają się w rolę inżynierów i projektują system filtracji do oczyszczania wody.

Rekomendowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole.

WYPOSAŻENIE ZESTAWU dostarczanego w dwóch wytrzymałych skrzyniach z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50x60x30 cm), stanowią:

1) materiały drukowane:
- materiały drukowane dla 30 uczniów,
- rozbudowany przewodnik metodyczny pt. "Struktura i właściwości materii” dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, zawierający m.in.:
- informacje jak się przygotować do lekcji,
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia,
- opis materiałów potrzebnych do lekcji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg lekcji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

2) bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. monitora/tablicy interaktywnej ,
- rozbudowany przewodnik metodyczny pt. " Struktura i właściwości materii”dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej,
- książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierająca ćwiczenia interaktywne;
- symulacje,
- interaktywne testy,
- multimedialne karty pracy i obserwacji

3) materiały tradycyjne, m.in.:
- waga szkolna z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki;
- cylindry miarowe o poj. 1000 ml – 8 szt.
- lejki - 8 szt.;
- pipety- 48 szt.
- łyżki miarowe - 8 szt.
- lupy - 30 szt.;
- laboratoryjne opiłki żelaza (500g) - 1 szt.;
- różdżka magnetyczna- 12 szt.;
- jodyna antyseptyczna 30 ml
- rękawiczki jednorazowe- 100 szt.;
- gleba, piasek, żwir,
- duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego
- ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" (70x100 cm)

 • Substancje i ich właściwości (stany skupienia, zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, mieszaniny jednorodne i niejednorodne, metody rozdzielania składników mieszanin, obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość)
 • Reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne (prawo stałości składu i prawo zachowania masy, obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej)
 • Tlen, wodór i ich związki chemiczne (czynniki powodujące korozję, właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla (IV))
 • Woda i roztwory wodne (budowa cząsteczki wody, substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie, koloidy, zawiesiny)
 • Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym (występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie, oznaczanie obecności skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych)
 • Zjawiska cieplne (pojęcie temperatury, równowagi termicznej, zjawiska zmian stanów skupienia- demonstracja topnienia, wrzenia, skraplania, skala Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita, przewodnictwo cieplne)
 • Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia, związek gęstości z masą i objętością, prawo Archimedesa)
 • Elektryczność
 • Magnetyzm

W nawiązaniu do obowiązującego systemu oceny pracy nauczycieli, wzbogacając zestawy LaboLAB w edukacyjne materiały cyfrowe, pragniemy zachęcić nauczycieli do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych.  W związku z powyższym integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela.

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych, świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Grupa produktowa: Laboratoria przedmiotowe, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?