Leśne kompleksy promocyjne - film DVD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0405114
  • Producent: SFE Nauka
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 71,99 zł

Są w polskich lasach obszary, na których działalność leśna prowadzona jest na specjalnych zasadach. Leśne Kompleksy Promocyjne to cenne przyrodniczo większe, zwarte obszary lasów, wchodzące w skład jednego lub częściej kilku nadleśnictw.

Są w polskich lasach obszary, na których działalność leśna prowadzona jest na specjalnych zasadach. Leśne Kompleksy Promocyjne to cenne przyrodniczo większe, zwarte obszary lasów, wchodzące w skład jednego lub częściej kilku nadleśnictw. Zostały utworzone dla promocji i edukacji leśnej. To miejsce codziennych spotkań leśników z miłośnikami przyrody i lasów, także miejsce rozmów na temat gospodarowania i ochrony obszarów leśnych.
Leśne Kompleksy Promocyjne zajmują obecnie 13% leśnej powierzchni całego kraju. Na ich terenie znajdują się ośrodki edukacji przyrodniczo - leśnej, izby edukacyjne, ścieżki i szlaki turystyczne. To ciekawe, zabytkowe obiekty, arboreta, miejsca pamięci i ochrony gatunkowej, to wiekowe drzewostany, miejsca reintrodukcji roślin i zwierząt. Promocyjny charakter LKP-ych polega na ukazywaniu bogactwa przyrodniczego tych terenów, wiedzy o zagrożeniach i potrzebie ochrony lasów, a także budowaniu wśród ludzi właściwego stosunku do lasu.

Czas trwania: 24 min.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?