Let's learn English. Zestaw zadań utrwalających słownictwo w kl. 5-8.

  • szt.
  • 22,99 zł
  • Niedostępny

„Let's Learn English” służy przede wszystkim utrwaleniu słownictwa, ale uczniowie znajdą tu również typowe egzaminacyjne zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz wykorzystujące słownictwo do dobrej komunikacji. Pracę z książką ułatwiają słowniczki na końcu każdego rozdziału i klucz odpowiedzi. Polecamy do lekcji powtórzeniowych i samodzielnej pracy ucznia. Słownictwo zgrupowano w 12 rozdziałach.

Pilna Faktura Vat?