Logopedia PRO Pakiet Gold wersja 4.0 eduSensus

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0413796
 • Producent: Nowa Era
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 4 559,00 zł
 • Logopedia Pro to najczęściej wybierana seria programów logopedycznych w szkołach, przedszkolach i poradniach
 • Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewania
 • Program zapewnia bezterminową licencję na 3 urządzenia
 • Produkt jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych
 • Posiada obszerny moduł badania mowy do diagnozy logopedycznej

Czym jest program Logopedia Pro?

Logopedia Pro to najczęściej wybierana seria programów logopedycznych w szkołach, przedszkolach i poradniach. Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem, a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wpływają na rozwój percepcji słuchowej, a także rozwijają pamięć słuchową poprzez określone funkcje programu. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy.


Logopedia PRO  to narzędzie multimedialne, które poza wsparciem obszaru językowego łączy w sobie ćwiczenia wielu innych obszarów:

 • koordynacji wzrokowej
 • koordynacji słuchowej
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • grafomotoryki
 • logicznego myślenia
 • pamięci
 • spostrzegawczości
 • umiejętności klasyfikacji
 • umiejętności kategoryzacj


Właściwości programu:

 • bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 2x komputer, 1x tablet z systemem Android
 • program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu
 • materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie
 • 2 lata gwarancji
 • działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce
 • aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych


Zalety programu:

 • seria programów eduSensus Logopedia Pro jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych
 • certyfikat ISO 9001:2015 producenta
 • seria rekomendowana przez Polski Związek Logopedów
 • jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logatomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście
 • „Czystość fonetyczna” materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi
 • możliwość nagrywania głosu dziecka, np. przy użyciu profesjonalnego mikrofonu dołączonego do zestawu, a także archiwizowania nagrań
 • zgodność z wybranymi wytycznymi dostępności WCAG– umożliwia personalizację programu
 • atrakcyjne elementy motywacyjne w postaci „Mówtaków” do wyboru
 • zaawansowana Aplikacja Logopedy do zarządzania danymi z prowadzonej terapii
 • konsultacja merytoryczna dr Anny Walencik-Topiłko – neurologopedy, wykładowcy akademickiego, językoznawcy, terapeuty głosowego


Zawartość programu:

 • 2 pendrive`y (do jednoczesnej pracy dla dwóch terapeutów)
 • ponad 2560 ćwiczeń multimedialnych (w tym ćwiczenia na wszystkie etapy terapii głosek) i ponad 980 kart pracy
 • przesiewowe badanie mowy (słownictwo podzielone na grupy wiekowe, możliwość wydrukowania raportu)
 • aplikacja terapeuty (między innymi możliwość śledzenia postępów dziecka i dokumentowania terapii)
 • blisko 700 ilustracji w obszernym badaniu mowy
 • profesjonalny zestaw labiogramów z oznaczeniami
 • kreator komiksów umożliwiający tworzenie komiksów i rozwijanie mowy spontanicznej
 • aplikacja mobilna z ćwiczeniami multimedialnymi do pracy na dowolnym (zgodnym z minimalnymi wymogami technicznymi wydawcy) tablecie z systemem Android


Pakiet Logopedia Gold obejmuje dodatkowo moduły ćwiczeniowe do terapii logopedycznej:

 • badanie mowy – artykulacja
 • badanie mowy – trudne grupy spółgłoskowe
 • odbiór i nadawanie mowy
 • głoska „t”, (NOWOŚĆ 2022!)
 • głoska „d”, (NOWOŚĆ 2022!)
 • głoska „n”, (NOWOŚĆ 2022!)
 • głoska „l” – moduł rozszerzony
 • głoski tylnojęzykowe „k”, „g”, „h”
 • szereg ciszący (głoski „ś”, „ź”, „ć”, „dź”) – moduł rozszerzony
 • szereg syczący (głoski „s”, „z”, „c”, „dz”) – moduł rozszerzony
 • szereg szumiący (głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”) – moduł rozszerzony
 • różnicowanie głosek szeregów
 • głoska „r” – moduł rozszerzony
 • mowa bezdźwięczna
 • sfonem
 • echokorektor
 • trening logopedyczny
 • zabawy logopedyczne (wzbogacone o ćwiczenia Logotrener i Groteria) (NOWE TYPY ĆWICZEŃ)


Obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej, zawierający 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie. Diagnoza w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności wypowiadania się.

Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii – możliwość śledzenia postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii.

 

Dodatkowa zawartość zestawu:

 • profesjonalny mikrofon logopedyczny
 • e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem
 • dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach
 • dwie publikacje drukowane w zestawie: Przesiewowe badanie mowy- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i Logorymy

 

Przesiewowe badanie mowy

Artykulacja, odbiór i nadawanie mowy to kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy do badania rozumienia i nadawania mowy oraz artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to kolorowa publikacja na spirali, która umożliwia przeprowadzenie przesiewowego badania mowy przez logopedę w łatwy i wygodny sposób. Terapeuta siada naprzeciwko dziecka, wybiera część badania, właściwą dla wieku badanego i po kolei prezentuje mu kolorowe ilustracje. Wyniki notuje w formularzu umieszczonym w publikacji. Publikacja zawiera: wstęp, w którym znajduje się opis badania przesiewowego, instrukcję przeprowadzenia badania, cztery kwestionariusze do badania artykulacji (dla dzieci w 3. i 4. roku życia, 5. i 6. roku życia, 6. roku życia – gotowość szkolna oraz uczniów w klasach I–III), a także cztery ilustracje do badania odbioru i nadawania mowy – każda na trzech poziomach, które różnią liczbą szczegółów. W publikacji znajdują się także cztery formularze do skserowania i wypełnienia przez terapeutę w trakcie badania.


Logorymy

Są to zabawne wierszyki z odrobiną muzyki to kolorowa książeczka zawierająca rymowane teksty logopedyczne stworzone i dobrane pod kątem fonetycznym. Książka zawiera treściwy wstęp teoretyczny oraz ponad 200 zabawnych, ilustrowanych wierszy logopedycznych. Poszczególne wiersze są skoncentrowane na utrwalaniu określonych głosek lub grup głosek, mogą być wzorem dla czystości fonetycznej tekstów logopedycznych. Książka jest przeznaczona dla rodziców, którzy chcą u swoich dzieci ćwiczyć prawidłową wymowę, jak i dla logopedów do wykorzystania w terapii zaburzeń artykulacji oraz dla samych dzieci, by powtarzały rymowanki i jednocześnie utrwalały poprawne brzmienie głosek. Wszystkie wierszyki zostały nagrane – pliki dźwiękowe są dostępne w katalogu z pomocami dydaktycznymi umieszczonym na pendrivie z programem.

 

Aktywna Tablica 2021-2024

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

 • dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej

Grupa produktowa: Programy logopedyczne
Pilna Faktura Vat?