Mach mit! neu 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5505778
  • Producent: PWN Szkolny
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 82,99 zł
"Mach mit! neu 2" to nowe wydanie popularnego podręcznika z serii "Mach mit!", zgodne z nową podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku.Podręcznik "Mach mit! neu 2" ma stałą, przejrzystą budowę. Materiał każdej lekcji zajmuje 2 strony.Podręcznik zawiera:• 6 rozdziałów tematycznych podzielonych na 9 jednostek lekcyjnych i sekcję powtórzeniową,• 2 lekcje realioznawcze: Im Advent, Zum Muttertag,• słownik,• zwroty z całego podręcznika.Stałe elementy każdego rozdziału:• wprowadzenie w tematykę rozdziału - informacje na temat treści nauczania,• wskazówki Mein Lerntipp - dotyczące technik samodzielnego uczenia się,• moduł Eine Prise Grammatik - wprowadza gramatykę w sposób indukcyjny, zgodnie z zasadą "najpierw praktyka, potem teoria",• sekcja Nimm mich mit! - kluczowe zwroty do opanowania,• moduł Wann hilft mir das? - wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania przyswojonych zwrotów,• sekcja Lesezauber - utrwalenie i powtórzenie materiału oraz samoocena,• Storyline - propozycje pracy projektowej.Do podręcznika dołączone są dwie płyty audio z nagraniami tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu.
Pilna Faktura Vat?