Mach mit neu! 2 Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy V Nowa edycja 2017

  • szt.
  • 99,00 zł
  • Niedostępny
"Mach mit! neu 2. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 5 (wersja rozszerzona)" to publikacja przeznaczona dla nauczycieli uczących języka niemieckiego jako języka dodatkowego oraz dla szkół językowych. Ćwiczenia są ściśle skorelowane z podręcznikiem dzięki systemowi nawigacji, który odsyła uczniów do konkretnych zadań w podręczniku.Publikacja zawiera ćwiczenia obowiązkowe, fakultatywne a także ćwiczenia dla uczniów dyslektycznych.Dodatkowe elementy zeszytu ćwiczeń:• zadania internetowe i ćwiczenia wspierające naukę wymowy,• testy samooceny Was ich schon alles weiß und kann - na końcu każdego rozdziału, służą samokontroli zdobytych umiejętności,• sekcja Eine Prise Grammatik - przydatna do powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych,• materiały do portfolio językowego (Dossier) - umożliwiają dokumentowanie dokonań ucznia w ciągu całego toku nauki języka obcego.
Pilna Faktura Vat?