Bro-Posz

Agresji STOP!

Agresji STOP!

Przemoc coraz częściej towarzyszy uczniom podczas ich codziennych zajęć w szkole, ale przejawy agresji zauważyć można już w przedszkolu, nawet w najmłodszych grupach wiekowych. Obserwacje dowodzą, iż zachowania agresywne wśród dzieci z roku na rok nasilają się i przyjmują coraz to nowe formy....

599,99 zł
Alfabet drukowany ruchomy

Alfabet drukowany ruchomy

Przeznaczony jest do pracy z dzieckiem przedszkolnym w klasach "zerowych" oraz do nauki języka polskiego w klasie pierwszej.

479,99 zł
Alkoholizm jest chorobą

Alkoholizm jest chorobą

Materiał opracowany został przez specjalistów psychoterapii uzależnień, skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, szkół średnich, korzystać z niego mogą nauczyciele, pedagodzy szkolni, pielęgniarki, kuratorzy i policjanci....

659,99 zł
Arytmetyka i algebra kl IV-VI

Arytmetyka i algebra kl IV-VI

Arytmetyka i algebra to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematyki drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV - VI szkoły podstawowej)....

659,99 zł
Bajeczne wiersze cz. I

Bajeczne wiersze cz. I

Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego. Może też być wykorzystana w kształceniu zintegrowanym na poziomie klas I-III....

791,99 zł
Bajeczne wiersze cz. II

Bajeczne wiersze cz. II

Pomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" cz.II przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima wykorzystywane są w kształceniu literackim dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym....

791,99 zł
Baw się bezpiecznie i działaj rozsądnie

Baw się bezpiecznie i działaj rozsądnie

Zestaw jest przeznaczony dla dzieci najmłodszych, najbardziej ufnych i przez to jeszcze mocniej narażonych na niebezpieczeństwo. Zestawy plansz przedstawiają sytuacje związane z różnymi zagrożeniami współczesnego świata. Zaprojektowano je w postaci komiksowych historyjek, by dzieci mogły prześledzić ciąg wydarzeń i połączyć łańcuch przyczynowo-skutkowy....

599,99 zł
Będę przedszkolakiem

Będę przedszkolakiem

Pomoc przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wybrane treści programowe są zgodne z rozporządzeniem MEN - z dnia 23 grudnia 2008 r. - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)....

695,99 zł
Biblia w obrazkach dla dzieci

Biblia w obrazkach dla dzieci

Pomoc przeznaczona jest do nauki religii, zarówno w pracy z całą grupą, w zespołach integracyjnych, pracy w małych zespołach jak i pracy indywidualnej, obrazy mogą być tematem głównym zajęć jak i ich częścią składową....

503,99 zł
Budżet państwa

Budżet państwa

Pragniemy Państwu przedstawić pakiet edukacyjny do przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

395,99 zł
Części mowy

Części mowy

Część mowy – specyficzna dla danego języka, wyróżniona głównie na podstawie kryteriów składniowych i fleksyjnych klasa wyrazów.

563,99 zł
Części zdania

Części zdania

Zestaw przeznaczony jest do nauczania języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej. Wykorzystanie plansz na lekcjach ułatwi uczniom przyswojenie wiadomości z zakresu składni....

479,99 zł
Czytam rozumiem

Czytam rozumiem

Pomoc ta służy do pracy z całą grupą dzieci, z małą ich grupką jak i do pracy indywidualnej z dzieckiem. Każdy zestaw to obrazek plus wyrazy do każdej litery, treść obrazka, nowy zestaw wyrazów (uwzględniający "nową" literę - patrz tabela), propozycje zdań do ułożenia oraz ćwiczeń - zadań do wykonania przez dzieci z wykorzystaniem wyrazów wcześniej wprowadzonych....

599,99 zł
Dobre i złe zachowanie

Dobre i złe zachowanie

Pomoc edukacyjna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat, składa się z 20 obrazów (format B-3 350 mm x 500 mm) o znaczeniu przeciwstawnym, obrazy z dobrym zachowaniem otoczone są zieloną ramką, obrazy z złym zachowaniem otoczone są ramką czerwoną. Pomoc opracowana jest na podstawie Programu wychowania przedszkolnego XXI wieku „ABC”, autorstwa Anny Łady - Grodzkiej. Dopuszczonego do użytku DKW-4013-1/00....

431,99 zł
Dziecko w Europie

Dziecko w Europie

Kształcenie i wychowanie w szkole ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku dla innych, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata....

659,99 zł
Formy wypowiedzi

Formy wypowiedzi

Pomoc edukacyja zawiera materiały pomocnicze przydatne na lekcjach języka polskiego. Tablice prezentują cztery rodzaje pism użytkowych: zaproszenia, ogłoszenia, listu otwartego, podania. Dotyczą informacji ogólnych, przedstawiają wzór i schemat poszczególnych pism. Do tablic dołączone są scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum....

395,99 zł
Geometria IV-VI

Geometria IV-VI

"Geometria kl. IV-VI" - przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna w realizacji, każdego programu nauczania matematyki w II etapie edukacyjnym....

743,99 zł
Geometria, funkcje

Geometria, funkcje

Teczka składa się z 39 plansz (w tym cztery połączone są, mogą być stosowane jako jedną duża plansza lub oddzielnie). Każdą z nich można powiesić lub umieścić na tablicy szkolnej za pomocą znajdujących się na odwrocie magnesów....

899,99 zł
Gramatyka dla najmłodszych

Gramatyka dla najmłodszych

Celem pomocy jest ułatwienie przekazywania wiadomości z zakresu nauki o języku, zaznajomienie uczniów z podstawowymi zjawiskami językowymi, uświadomienie na miarę możliwości dzieci pewnych prawidłowości istniejących w dziedzinie zjawisk językowych itp......

515,99 zł
Gramatyka języka rosyjskiego

Gramatyka języka rosyjskiego

Tablice zawierają najważniejsze zagadnienia z gramatyki.

479,99 zł
Higiena - cz. I

Higiena - cz. I

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy....

659,99 zł
Higiena - cz. II

Higiena - cz. II

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości człowieka. Warunkuje możliwość działania, radość życia, poczucie szczęścia. Potrzebą naszych czasów jest wdrażanie i upowszechnianie współczesnych osiągnięć kultury zdrowotnej poprzez proces wychowawczy....

599,99 zł
Historia - tablice kl.V-VI

Historia - tablice kl.V-VI

Tablice tworzą pewną całość merytoryczną i graficzną.

287,99 zł
Język angielski cz. I - słownictwo

Język angielski cz. I - słownictwo

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka angielskiego w zakresie słownictwa, przede wszystkim w szkołach podstawowych....

671,99 zł
Język angielski cz. II - Gramatyka

Język angielski cz. II - Gramatyka

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka angielskiego w zakresie gramatyki, przede wszystkim w szkołach podstawowych. Pomoc może być również wykorzystana w szkołach ponadpodstawowych, jeśli nauczyciel odpowiednio ją uzupełni. Problematyka zestawu jest uniwersalna, zatem może być wykorzystywana przy większości podręczników....

839,99 zł
Język angielski cz. III - Gramatyka

Język angielski cz. III - Gramatyka

Jest to pomoc dydaktyczna do wykorzystania po zakończeniu pierwszej, początkowej fazy nauki języka, przede wszystkim w gimnazjach.

779,99 zł
Język niemiecki cz. II - Gramatyka

Język niemiecki cz. II - Gramatyka

Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania w początkowej fazie nauczania języka niemieckiego w zakresie gramatyki. Można ją stosować w szkole podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym....

839,99 zł
Język niemiecki cz. III - Gramatyka

Język niemiecki cz. III - Gramatyka

Prezentowana pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wykorzystania w fazie zaawansowanej nauki języka niemieckiego. Zawiera ona najważniejsze zagadnienia z gramatyki realizowane w klasach gimnazjalnych (kurs kontynuacyjny)....

839,99 zł
Kalendarz pogody

Kalendarz pogody

Praktyczny i trwały kalendarz pozwala zaznajomić dzieci z dniami tygodnia, miesiącami.

359,99 zł
Katecheza zestaw plansz

Katecheza zestaw plansz

Pomoc dydaktyczna, którą oddajemy do rąk nauczycieli przeznaczona jest do pracy na lekcjach katechezy w szkole podstawowej, zarówno w młodszych klasach jak i w starszych oraz gimnazjum....

503,99 zł
Kolorowy rok

Kolorowy rok

To niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu edukacji. Nauczanie zintegrowane to specyficzny okres w edukacji szkolnej dziecka, powinno sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości i przygotować je do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia....

599,99 zł
Komunikowanie między ludźmi

Komunikowanie między ludźmi

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych środków łączności oraz sprzętu ułątwiającego komunikowanie się....

599,99 zł
Konstrukcje geometryczne dla gimnazjum

Konstrukcje geometryczne dla gimnazjum

Pomoc zawiera 15 zestawów tablic, których celem jest ułatwienie uczniom klas I, II, III

599,99 zł
Konstrukcje geometryczne kl.VI

Konstrukcje geometryczne kl.VI

Konstrukcje geometryczne to zestaw tablic do wykorzystania na zajęciach matematycznych z geometrii w klasie VI szkoły podstawowej....

407,99 zł
Kto lubi łąkę

Kto lubi łąkę

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej. Zestaw plansz spełnia wymagania programowe wychowania przedszkolnego. Dostosowany jest do rozwoju i wczesnej edukacji dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej....

479,99 zł
Małe i duże zwierzęta leśne

Małe i duże zwierzęta leśne

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym.

455,99 zł
Mały ornitolog I

Mały ornitolog I

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka....

599,99 zł
Mapa Polski dla najmłodszych II

Mapa Polski dla najmłodszych II

Mapa polski zaopatrzona w rzepy i elementy do uzupełniania.

347,99 zł
Moja ojczyzna

Moja ojczyzna

Przedstawiony zestaw pomocy dydaktycznych opracowany został zgodnie z wymaganiami "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego"....

599,99 zł
Muzyka w nauczaniu zintegrowanym

Muzyka w nauczaniu zintegrowanym

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi nauczania zintegrowanego. To niezbędna pomoc odpowiadająca potrzebom nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli muzyki z nimi współpracującymi....

719,99 zł
Na polu, w lesie i na łące

Na polu, w lesie i na łące

Pomoc dydaktyczna "Na polu, w lesie i na łące" przeznaczona jest do kształcenia zintegrowanego na poziomie klas I-III z przewagą treści o charakterze środowiskowo -ekologicznym....

431,99 zł
Narkotykom mówię NIE!

Narkotykom mówię NIE!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu zestaw plansz " Narkotykom mówię - nie" Jest to pakiet edukacyjny służący prowadzeniu zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień od narkotyków....

623,99 zł
Ortografia inaczej

Ortografia inaczej

Komplet pomocy przeznaczony dla uczniów klas I-III. Może być wykorzystywany w klasach starszych do ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych i w pracy wyrównawczej...

779,99 zł
Papierosy

Papierosy

Zestaw przedstawia przyczyny, objawy i skutki palenia papierosów, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu wśród dzieci i młodzieży.

383,99 zł
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Dwie plansze pt. " Uczniowski dekalog bezpieczeństwa" do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach lub jako element wystroju świetlic, holi szkolnych. Treści dotyczące zachowań obniżających i podnoszących stopień bezpieczeństwa własnego i innych są ukazane w atrakcyjnej, żartobliwej formie obejmując różne aspekty życia w szkole, domu i na podwórku....

419,99 zł
Pochodzenie i produkcja żywności cz. I

Pochodzenie i produkcja żywności cz. I

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I - III kształcenia zintegrowanego...

623,99 zł
Pochodzenie i produkcja żywności cz. II

Pochodzenie i produkcja żywności cz. II

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I-III kształcenia zintegrowanego....

719,99 zł
Pomóżmy innym

Pomóżmy innym

Historyjki obrazkowe są zróżnicowane tematycznie i dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III....

779,99 zł
Portrety twórców literatury polskiej

Portrety twórców literatury polskiej

Wyrób zawiera 23 portretów wielkich poetów, pisarzy i dramaturgów od czasów Reja do współczesności.

443,99 zł
Pory roku w oknie

Pory roku w oknie

Przedstawiamy pomoc planszową, którą można wykorzystać w przedszkolach i w klasach szkół podstawowych objętych nauczaniem zintegrowanym.

659,99 zł
Poznajemy liczby II

Poznajemy liczby II

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym....

623,99 zł
Poznajemy świat - Zwierzęta

Poznajemy świat - Zwierzęta

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego.

779,99 zł
Poznajemy zwierzęta - cz. I

Poznajemy zwierzęta - cz. I

Zestaw pomocy dydaktycznych do wychowania przedszkolnego. Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi wychowania przedszkolnego....

659,99 zł
Praca w różnych zawodach

Praca w różnych zawodach

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3 do 6 lat.

599,99 zł
Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Pragniemy przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący przemocy.

599,99 zł
Przemoc wśród dzieci i młodzieży

Przemoc wśród dzieci i młodzieży

Pragniemy przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący przemocy rówieśniczej. Pakiet ten ma na celu dostarczanie wiedzy na temat, tak powszechnego w dzisiejszych czasach, zjawiska przemocy rówieśniczej....

599,99 zł
Przygody Wróbelka Elemelka w obrazkach I

Przygody Wróbelka Elemelka w obrazkach I

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. W każdej części jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Elemelek bądź Wróbelek, hasła są utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań....

467,99 zł
Przygody Wróbelka Elemelka w obrazkach II

Przygody Wróbelka Elemelka w obrazkach II

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.

467,99 zł
Przyjacielska pomoc

Przyjacielska pomoc

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym....

695,99 zł
Robimy zapasy na zimę

Robimy zapasy na zimę

Pomoc może być wykorzystana jako całość jak i poszczególne obrazy oddzielnie, przy zastosowaniu np. półki jako wyposażenie kącika przyrody w okresie jesienno-zimowym można też korzystać z niej wybiórczo przy realizacji poszczególnych zagadnień wynikających z treści programu....

467,99 zł
Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie

Pomoc ma na celu naukę samodzielnego odnajdywania cech gatunkowych danego utworu.

671,99 zł
Rozwój techniki rozwojem człowieka

Rozwój techniki rozwojem człowieka

Celem stworzenia tablic dydaktycznych jest pomoc dzieciom klas IV-VI w lepszym zrozumieniu otaczającego świata, bo ten świat w coraz większym stopniu, to świat techniki....

479,99 zł
Siatki brył i figur geometrycznych

Siatki brył i figur geometrycznych

Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej.

743,99 zł
Słownik obrazkowo-wyrazowy II

Słownik obrazkowo-wyrazowy II

"Słownik" ma szerokie zastosowanie w różnych sytuacjach edukacyjnych szczególnie w realizacji programu edukacji językowej, edukacji środowiskowej i matematycznej....

779,99 zł
Środki transportu

Środki transportu

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.

527,99 zł
Sterydy

Sterydy

Mamy przyjemność przedstawić Państwu pakiet edukacyjny ,,Sterydy’’. Obserwujemy od jakieś czasu niepokojące zjawisko przyjmowania przez młodzież, bez zaleceń lekarskich sterydów anabolicznych. Substancje te wykorzystywane są przez osoby, którym wydaje się, że wielką wartością w życiu jest bycie dużym i silnym fizycznie ....

335,99 zł
Świat przyrody cz. I

Świat przyrody cz. I

Przyrody nie można nauczać i uczyć się w oderwaniu od rzeczywistości przyrodniczej i nie korzystając z pomocy dydaktycznych. Istotną rolę odgrywają tutaj środki dydaktyczne w postaci plansz....

743,99 zł
Świat przyrody cz. II

Świat przyrody cz. II

Poszczególne plansze do gry przypisane kolejno czterem porom roku. Uczestnik gry może układać (losować, ciągnąć) pojedyncze karty z elementami charakterystycznymi dla treści swojej planszy....

623,99 zł
Sztuka - plastyka

Sztuka - plastyka

Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już zanikło, co to jest grafika i jak powstaje....

623,99 zł
Tabletka woli zestaw plansz dydaktycznych

Tabletka woli zestaw plansz dydaktycznych

Mamy przyjemność przedstawić państwu pakiet edukacyjny o tabletkach woli tzw. narkotyku gwałtu. Narkotyki te stosowane są często w czasie dyskoteki, zabawy w pubie, imprezy towarzyskiej. Podawane osobie bez jej zgody, wsypane ukradkiem do napoju, powodują, że traci ona świadomość tego, co się z nią dzieje....

399,99 zł
Tablice do nauki języka rosyjskiego

Tablice do nauki języka rosyjskiego

Zestaw tablic do nauki języka rosyjskiego.

479,99 zł
Tropy stylistyczne

Tropy stylistyczne

Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową i kontynuowany w gimnazjum zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha....

779,99 zł
Układanka geometryczna

Układanka geometryczna

Pomoc rozwija sferę poznawczą i emocjonalną, uczy cierpliwości, wytrwałości, mobilizuje do obserwowania i porównywania.

599,99 zł
Uroczystości pełne radości

Uroczystości pełne radości

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku od 3-6 lat oraz do pracy w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym....

671,99 zł
Windows XP - podstawowa obsługa systemu

Windows XP - podstawowa obsługa systemu

Spis tablic pomocy edukacyjnej Windows XP - podstawowa obsługa systemu"

599,99 zł
WOS

WOS

Pragniemy Państwu przedstawić pakiet edukacyjny do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Pakiet ten ma na celu pomóc Państwu w prowadzeniu lekcji dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. oraz Konstytucji III RP, przeznaczony jest on do szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej....

335,99 zł
Wszystko o narkotykach

Wszystko o narkotykach

Pakiet ten adresowany jest do specjalistów. Niektóre z plansz możecie Państwo wykorzystać na zajęciach z młodzieżą, jednak niektóre ze względu na charakter instruktażowy przeznaczone są tylko dla osób dorosłych....

599,99 zł
Wszystko o przemocy

Wszystko o przemocy

Pragniemy przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący przemocy.

959,99 zł
Wybrane przygody Krasnala Hałabały I

Wybrane przygody Krasnala Hałabały I

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.

479,99 zł
Wybrane przygody Krasnala Hałabały II

Wybrane przygody Krasnala Hałabały II

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.

431,99 zł
Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Pobudza uczniów do samodzielnej pracy w trakcie zajęć.

599,99 zł
Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania

Mamy przyjemność przedstawić Państwu pakiet edukacyjny dotyczący zaburzeń odżywiania u młodzieży.

539,99 zł
Zestaw obrazkowo-literowy

Zestaw obrazkowo-literowy

Ten zestaw to wspaniały sposób na uatrakcyjnienie nauki. Jest zgodny z wymaganiami programowymi kształcenia zintegrowanego. Stanowi nieodzowną pomoc w nauce czytania i pisania....

419,99 zł
Zestaw tablic fizycznych I

Zestaw tablic fizycznych I

Przeznaczony jest do pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceum głównie na lekcjach fizyki, czasem chemii i zajęć praktyczno- technicznych....

479,99 zł
Zwierzęta domowe na wiejskim podwórku i łące

Zwierzęta domowe na wiejskim podwórku i łące

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3 - 6 lat i w szkole podstawowej w nauczaniu początkowym.

455,99 zł
Żyj zdrowo i bezpiecznie

Żyj zdrowo i bezpiecznie

Plansze te będą pomocne zarówno uczniom jak i nauczycielom w realizacji zajęć związanych z profilaktyką. Zgromadzony materiał ukazuje z jakimi zagrożeniami styka się współczesny człowiek, jakie są tego konsekwencje....

647,99 zł
Pilna Faktura Vat?