Fragen und Antworten gra językowa z polską instrukcją i suplementem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402734
  • Producent: Eli Publishing
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 83,99 zł

Gra językowa Fragen und Antworten - wersja z rozbudowaną instrukcją w języku polskim oraz dodatkową kostką do gry.

Fragen und Antworten jest planszową grą językową utrwalającą znajomość zaimków pytających oraz rozwijającą umiejętność zadawania pytań w języku niemieckim.

Poniżej również opis w oryginale.

Charakter gry: Gra planszowa

Poziom trudności: A2-B1

Jeden z możliwych scenariuszy prowadzenia rozgrywki: Należy rozłożyć planszę i potasować talię kart z rysunkami przedstawiającymi różne fragmenty panoramy z wesołym miasteczkiem, a następnie rozdać uczestnikom po jednej karcie. Jedna z osób (na przykład najmłodszy uczestnik gry) rzuca kostką z zaimkami pytającymi i przy pomocy wylosowanego słowa pytającego zadaje pytanie osobie po swojej lewej stronie dotyczące rysunku znajdującego się na karcie tej osoby. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie osoba pytana rzuca kostką i zadaje pytanie kolejnej osobie. Zadawanym pytaniom i udzielanym odpowiedziom przysłuchują się wszyscy gracze. Osoba, która jako pierwsza odgadnie co znajduje się na karcie innego gracza otrzymuje jego kartę. Zwycięzcą rozgrywki zostaje osoba, która zdobędzie najwięcej kart.

Cele językowe: stosowanie zaimków i przysłówków w zdaniach pytających, nauka podstawowego słownictwa i struktur języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem konwersacji

Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli

Zastosowanie: Gra znajduje zastosowanie zarówno w trakcie zajęć w szkole jak i w warunkach domowych (zabawy z przyjaciółmi i rodziną, lub prywatne lekcje języka niemieckiego).

Dodatkowe korzyści: Gra Fragen und Antworten doskonali sprawności umysłowe takie jak pamięć, koncentracja i spostrzegawczość, sprzyja skutecznemu zapamiętywaniu oraz uczy aktywności i zdrowej rywalizacji, a jej ludyczny charakter pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz wpływa pozytywnie na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem i uczącym.

Dodatkowa kostka: Gra wzbogacona została o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny gry.

Rozszerzona instrukcja: Do gry dołączono rozbudowaną instrukcję w języku polskim zawierającą:

wprowadzenie metodyczne dla nauczycieli, rodziców oraz samych graczy,
rozbudowane scenariusze rozgrywek,
propozycje zabaw i ćwiczeń edukacyjnych,
przeznaczony do kopiowania praktyczny słowniczek wyrazów używanych w grze wraz z tłumaczeniem na język polski i transkrypcją fonetyczną.
Instrukcja w języku polskim to również udogodnienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji, a także możliwość samodzielnego pokierowania zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami.

Zestaw zawiera:
-1 planszę do gry z panoramą wesołego miasteczka
-1 składaną kartonową kostkę do gry z zaimkami pytającymi
-66 kart (każda karta przedstawia jeden wybrany element rysunku z planszy)
-broszurę metodyczną w języku niemieckim opisującą reguły gry i różne scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć,
-dodatkową kostkę do gry,
-rozbudowaną instrukcję w języku polskim.

Format 21,5x14,5 cm
Opakowanie: eleganckie kartonowe pudełko, folia

Fragen und Antworten

Niveau A2-B1

SPIELREGELN
Das Spiel kann sowohl in der Klasse als didaktisches Instrument für die Wiederholung und Festigung sprachlicher Elemente, als auch als Gesellschaftsspiel in der Freizeit genutzt werden.
Jeder Spieler erhält eine Karte. Der jüngste Spieler beginnt zu würfeln und, je nach vorgegebener Art der Frage, muss dem Mitspieler zur Linken eine Frage mit dem Ziel gestellt werden, zu erraten welches Objekt auf dessen Karte dargestellt ist. Nachdem der Mitspieler geantwortet hat, würfelt dieser nun ebenfalls und stellt seinerseits eine Frage. Sobald ein Spieler alle nötigen Hinweise besitzt, versucht er, die Karte zu erraten. Wird die Karte erraten, so erhält der Spieler diese und darf sofort eine Frage an den nächsten Spieler stellen. Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten Karten besitzt. Die beigelegte Spielanleitung enthält viele Ideen für Variationen dieses Spiels in der Klasse oder zu Hause mit Freunden.

MATERIAL
Das Spiel besteht aus:
• einem Spielplan, der einen Jahrmarkt mit vielen Menschen und Objekten zeigt
• einem Würfel. Auf jeder Seite ist ein Adverb oder ein Interrogativpronomen (wer, was, wie, wo, wann, wie viel/e/es) o.ä. abgebildet
• 66 Karten, von denen jede einen Gegenstand zeigt, der auch auf dem Spielplan abgebildet ist
• einer Spielanleitung.

SPRACHLICHE LERNZIELE • Hilfe beim Erlernen und Wiederholen der Frageformen
• Erlernen des Grundwortschatzes
• durch das Schaffen von Sprechanlässen wird die mündliche Produktion stimuliert.

Język obcy: Język niemiecki
Grupa produktowa: Gry edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?