Epideixis

Epideixis
Oferowane przez Wydawnictwo Epideixis materiały edukacyjne mają solidne ugruntowanie merytoryczne w zakresie przekazywanych treści; umożliwiają pracę indywidualną i grupową. Spełniają wymogi estetyczne, jakościowe i funkcjonalne, ponieważ do ich wytworzenia wydawnictwo wykorzystuje materiały ekologiczne: karton, drewno, farby i lakiery wodne. Jedną z najskuteczniejszych form pomocy w nauce są dobre materiały edukacyjne, które powinno się dostarczyć dziecku we właściwym momencie rozwoju. Dobre materiały edukacyjne to te, które służą zdobywaniu doświadczeń, uczą samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za innych oraz uruchamiają proces samokształcenia oparty na samokontroli. Właśnie takie skuteczne materiały edukacyjne zapewnia Epideixis.
Pilna Faktura Vat?