G+J

G+J

G+J, a raczej Gruner+Jahr Polska to polska filia niemieckiego wydawnictwa, której siedziba znajduje się w Warszawie. Funkcjonuje od 1993 roku, natomiast w 2013 roku wydawnictwo zostało przejęte przez niemiecki koncern Hubert Burda Media. W swoim portfolio G+J posiada magazyny drukowane, takie jak „Focus”, „National Geographic Polska”, „Gala”, „Glamour” i inne; serwisy internetowe, takie jak Rodzice.pl, Gala.pl, Kobieta.pl i inne. Pierwszą publikacją w historii wydawnictwa w Polsce był miesięcznik „Claudia”. Jego pierwszy numer ukazał się w maju 1993 roku.

Pilna Faktura Vat?