Wydawnictwo Piętka

Arktyka i Antarktyda - mapa ścienna

Arktyka i Antarktyda - mapa ścienna

Mapa ścienna fizyczna Arktyki i Antarktyki to produkt dla wszystkich, którzy zainteresowani są geografią, szczególnie jako bardzo dobra pomoc dydaktyczna podczas zajęć szkolnych. Wymiar:140 x 100 cm...

279,99 zł
Budowa geologiczna Świata - mapa ścienna

Budowa geologiczna Świata - mapa ścienna

Dzięki ściennej mapie „Świat – budowa geologiczna” w skali 1:24 000 000 w prosty i czytelny sposób możesz poznać układ warstw skalnych. Wymiar:160 x 120 cm...

299,99 zł
Budowa geologiczna Świata - mapa ścienna 200 x 150 cm

Budowa geologiczna Świata - mapa ścienna 200 x 150 cm

Dzięki ściennej mapie „Świat – budowa geologiczna” w skali 1:19 000 000 w prosty i czytelny sposób możesz poznać układ warstw skalnych. Wymiar:200 x 150 cm...

349,99 zł
Droga krzyżowa Chrystusa na Golgotę - mapa ścienna

Droga krzyżowa Chrystusa na Golgotę - mapa ścienna

Ścienna mapa drogi krzyżowej Jezusa na Golgotę to propozycja dla wyposażenia salek katechetycznych i religijnych w szkole, ale nie tylko. Przedstawia mapę Jerozolimy za czasów Jezusa z zaznaczonymi wszystkimi stacjami drogi krzyżowej. Wymiar:140 x 100 cm  ...

159,99 zł
Działania Armii Czerwonej na ziemiach Polskich 1944 - 1945 - Polska po II wojnie światowej - mapa ścienna

Działania Armii Czerwonej na ziemiach Polskich 1944 - 1945 - Polska po II wojnie światowej - mapa ścienna

Na mapie zostały przedstawione działania Armii Czerwonej na ziemiach Polskich w latach 1944 - 1945. Mapa prezentuje kierunki działań Armii Czerwonej, miejsca przetrzymywania żołnierzy Armii Krajowej oraz ostateczny kształt Polski po II wojnie. Druga strona mapy ilustruje m.in. przemiany terytorialne na ziemiach polskich, pokazuje działania Armii Krajowej oraz przedstawia zasięgi oporu przeciw władzy komunistycznej. Skala:1:1,05 mln / 1:1 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Europa i Świat po II wojnie światowej - dwustronna mapa ścienna

Europa i Świat po II wojnie światowej - dwustronna mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna przedstawia Europę po II wojnie światowej. Poczynając od przynależności państw do NATO aż po zasięg stref okupacyjnych na terenie Niemiec. Zaznaczono także tereny objęte Planem Marshalla oraz interwencję ZSRR wobec krajów objętych Układem Warszawskim. Druga strona mapy prezentuje świat po II wojnie światowej, gdzie zostały umieszczone m.in. rozmiary wpływów politycznych ZSRR, zasięg Unii Europejskiej, konflikty zbrojne jak i zamachy terrorystyczne. Skala:1:3,4 mln / 1:27,5 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Europa podczas I wojny światowej - Odbudowa państwa polskiego  - mapa ścienna

Europa podczas I wojny światowej - Odbudowa państwa polskiego - mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna przedstawia Europę podczas trwania I wojny światowej. Uwzględnione na niej są linie frontów, ważniejsze bitwy, zasięg okupacji niemieckiej, a także obszar rewolucji rosyjskiej. Na drugiej stronie mapy znajdują się etapy odbudowy państwa polskiego. Uwzględnione tu zostały skutki traktatu wersalskiego, zasięg plebiscytów a także przemiany terytorialne w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Skala:1:3,35 mln / 1:1 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Grecja w okresie wojny peloponeskiej - historyczna mapa ścienna dwustronna

Grecja w okresie wojny peloponeskiej - historyczna mapa ścienna dwustronna

Ścienna mapa prezentuje państwo greckie w okresie wojen peloponeskich. Przybliżone są działania wojsk spartańskich i ateńskich, pokazane terytorium Związku Spartańskiego oraz zasięgi Związku Ateńskiego. Druga strona mapy pokazuje rozwój terytorialny Starożytnego Rzymu na przestrzeni wieków (od VI w. p.n.e. do II w. n.e.). Skala:1: 1 mln / 1:4,5 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego - Wielkie Księstwo Litewskie - mapa ścienna

Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego - Wielkie Księstwo Litewskie - mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna - obustronna. Z jednej strony Królestwo Polskie za czasów Kazimierza Wielkiego (lata od 1333 roku do 1370 roku). Znajdują się na niej ziemie włączone do Polski oraz jej lenna za panowania Kazimierza Wielkiego. Druga strona mapy przedstawia Wielkie Księstwo Litewskie na przestrzeni lat od 1240 roku do 1430 roku. Skala:1:950 tys. / 1:1,3 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Mapa gospodarcza Świata - bogactwa mineralne i wydobycie

Mapa gospodarcza Świata - bogactwa mineralne i wydobycie

Mapa ścienna gospodarcza "Bogactwa mineralne" obrazuje rozkład wydobycia najważniejszych rud metali,minerałów i kopalin na świecie. Wymiar:140 x 85 cm...

279,99 zł
Najstarsze cywilizacje świata - dwustronna historyczna mapa ścienna

Najstarsze cywilizacje świata - dwustronna historyczna mapa ścienna

 Historyczna mapa ścienna (dwustronna) - najstarsze cywilizacje świata i Bliski Wschód w starożytności. Skala: 1:27,5 mln / 1:4,6 mln Wymiar: 140 x 100 cm...

229,99 zł
Obrazkowa mapa Europy dla dzieci

Obrazkowa mapa Europy dla dzieci

Nauka nie musi być nudna. Dlatego tak ważny jest sposób prezentowania wybranych treści. Z myślą o tym przygotowaliśmy Mapę ścienną Europy dla dzieci w obrazkach. Wymiar:140 x 100 cm...

129,99 zł
Obrazkowa mapa Nieba

Obrazkowa mapa Nieba

Mapa ścienna nieba podzielona jest na część północną i południową i uwzględnia granice gwiazdozbiorów z kompletnym ich spisem, jak również wielkości gwiazdowe. Wymiar:140 x 100 cm...

129,99 zł
Obrazkowa mapa Polski dla dzieci

Obrazkowa mapa Polski dla dzieci

Mapa ścienna Polski dla dzieci w obrazkach jest przyjazna, a do tego w ciekawy sposób odzwierciedla to, co charakterystyczne dla poszczególnych regionów kraju. Wymiar:140 x 100 cm...

129,99 zł
Obrazkowa mapa Świata dla dzieci

Obrazkowa mapa Świata dla dzieci

Szczególną wagę przywiązujemy do map dla dzieci. Z myślą o tych starszych mamy w ofercie Mapę ścienną świata dla dzieci w obrazkach. Wymiar:140 x 100 cm...

129,99 zł
Polska Piastów - Kryzys i odbudowa państwa Piastów - mapa ścienna

Polska Piastów - Kryzys i odbudowa państwa Piastów - mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna - Polska Piastów uwzględnia najstarsze państwa plemienne oraz zasięgi terytorialne od Mieszka I po Kazimierza Wielkiego. Druga strona mapy to przedstawienie ziem polskich w czasach kryzysu i odbudowy państwa Piastów. Uwzględniono także ruchy wojsk niemieckich, czeskich, węgierskich i ruskich oraz tereny państwa polskiego za panowania Kazimierza Odnowiciela. Skala:1:950 tys. / 1:950 tys. Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Polska pierwszych Piastów - Ziemie Polskie w czasach rozbicia dzielnicowego - mapa ścienna

Polska pierwszych Piastów - Ziemie Polskie w czasach rozbicia dzielnicowego - mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna - Polska pierwszych Piastów przedstawia nasze ziemie za czasów pierwszych Piastów. Na mapie znajdziemy ośrodki państwotwórcze, przemiany terytorialne, rozmieszczenie plemion. Druga strona mapy pokazuje przemiany w okresie rozbicia dzielnicowego: zasięg terytorialny za czasów Kazimierza Sprawiedliwego, lenna polskie, najazd tatarski z ważniejszymi bitwami. Skala:1:1,4 mln / 1:800 tys. Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Roślinność naturalna Świata - mapa ścienna

Roślinność naturalna Świata - mapa ścienna

Mapa ścienna „Świat – potencjalna roślinność naturalna” w skali 1:24 000 000 to świetne źródło informacji o świecie roślin. Poznajemy dzięki niej hipotetyczny stan roślinności, który zostałby osiągnięty, gdyby istniejące tendencje rozwojowe mogły się zrealizować. Wymiar:160 x 120 cm  ...

299,99 zł
Roślinność naturalna Świata - mapa ścienna 200 x 150 cm

Roślinność naturalna Świata - mapa ścienna 200 x 150 cm

Mapa ścienna „Świat – potencjalna roślinność naturalna” w skali 1:19 000 000 to świetne źródło informacji o świecie roślin. Poznajemy dzięki niej hipotetyczny stan roślinności, który zostałby osiągnięty, gdyby istniejące tendencje rozwojowe mogły się zrealizować. Wymiar:200 x 150 cm...

349,99 zł
Rzeczpospolita 1648 - 1764 - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów - mapa ścienna

Rzeczpospolita 1648 - 1764 - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów - mapa ścienna

Mapa ścienna historyczna - Rzeczpospolita 1648-1764 przedstawia najważniejsze wydarzenia z tego okresu, jakie miały miejsce na ziemiach polskich. Przybliżone zostają m.in. miejsca bitew z okresu "potopu szwedzkiego", wojen polsko-tureckich oraz polsko-rosyjskich. Druga strona mapy ukazuje Rzeczpospolitą w okresie rozbiorów oraz ruchy wojska Tadeusza Kościuszki jak i Henryka Dąbrowskiego wraz z miejscami ważniejszych bitew. Skala:1:1,4 mln / 1:1,4 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Rzeczpospolita Obojga Narodów - Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - mapa ścienna

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - mapa ścienna

Mapa historyczna prezentuje terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów: przemiany terytorialne przed i po Unii Lubelskiej. Mało tego na mapie znajdują się także miejsca obrad sejmów. Na drugiej stronie ukazana jest Europa na przełomie XVII i XVIII wieku - poczynając od zasięgów terytorialnych panowania Habsburgów poprzez rozwój Imperium Osmańskiego aż do usytuowania państewek niemieckich. Skala:1:1,5 mln / 1:3,35 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Rzeczpospolita od połowy XVI wieku do połowy XVII - Wielkie odkrycia geograficzne - mapa ścienna

Rzeczpospolita od połowy XVI wieku do połowy XVII - Wielkie odkrycia geograficzne - mapa ścienna

Mapa historyczna przedstawiająca z jednej strony sytuację Rzeczpospolitej od połowy XVI wieku do połowy XVII wieku. Mapa przedstawia zasięgi terytorialne oraz zmiany jakie się dokonywały w tym czasie. Druga strona mapy ściennej przedstawia najważniejsze odkrycia geograficzne jakie miały miejsce do XVII wieku. Skala:1:1,5 mln / 1:27,5 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Rzeczpospolita Polska 1920 - 1939 - Wojna obronna Polski w 1939 roku - mapa ścienna

Rzeczpospolita Polska 1920 - 1939 - Wojna obronna Polski w 1939 roku - mapa ścienna

Na mapie zaprezentowany jest zasięg terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej z okresu od 1920-1939. Dodatkowo na mapie zaznaczony jest obszar COP, lokalizacja gałęzi przemysłu, a także ważniejsze linie kolejowe oraz porty. Druga strona mapy odnosi się do wojny obronnej Polski z 1939 roku. Zaprezentowane są kierunki agresji wojsk zarówno niemieckiej jak i rosyjskiej. Skala:1:1,05 mln / 1:1 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Sterfy klimatyczne Świata - mapa ścienna

Sterfy klimatyczne Świata - mapa ścienna

Dzięki ściennej mapie „Świat – strefy klimatyczne” w skali 1:24 000 000 w prosty sposób można poznać rozmieszczenie pięciu głównych stref klimatycznych na naszej planecie. Wymiar:160 x 120 cm...

299,99 zł
Sterfy klimatyczne Świata - mapa ścienna 200 x 150 cm

Sterfy klimatyczne Świata - mapa ścienna 200 x 150 cm

Dzięki ściennej mapie „Świat – strefy klimatyczne” w skali 1:19 000 000 w prosty sposób można poznać rozmieszczenie pięciu głównych stref klimatycznych na naszej planecie. Wymiar:200 x 150 cm...

349,99 zł
Układ Słoneczny - ścienna mapa obrazkowa

Układ Słoneczny - ścienna mapa obrazkowa

Jeśli trudno Ci odpowiedzieć, jak powstał Układ Słoneczny, Mapa ścienna Układu Słonecznego z pewnością pomoże. Wymiar:140 x 100 cm...

159,99 zł
Unia Europejska - Rozwój Unii Europejskiej - dwustronna mapa ścienna

Unia Europejska - Rozwój Unii Europejskiej - dwustronna mapa ścienna

Unia Europejska, która narodziła się 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 Traktatu z Maastricht to wyraz solidarności oraz integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, z jaką mieliśmy do czynienia od wielu lat. Dzięki mapie ściennej historycznej - rozwój Unii Europejskiej przedstawiającej jej rozwój możliwe jest prześledzenie tej współpracy na skalę całej Europy. Lektura powyższej mapy pozwoli dogłębnie poznać, które państwa należą, kandydują, a które nie należą do składu Unii Europejskiej. Skala:1:3,5 mln / 1:3,5 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Unie Polski z Litwą - Polska i Litwa 1370-1505 - mapa ścienna

Unie Polski z Litwą - Polska i Litwa 1370-1505 - mapa ścienna

Unie Polski z Litwą zostały zapoczątkowane pierwszą unią w 1385 roku w Krewie. Związek ten zaowocował kolejnymi uniami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Efektami tych aktów było m.in. stworzenie wspólnego państwa. Dzięki mapie ściennej można prześledzić etapy i konsekwencje tworzenia się kolejnych unii polsko-litewskich. Skala:1:1,4 mln / 1:1,4 mln Wymiar:140 x 100 cm...

229,99 zł
Ziemia Święta - mapa ścienna

Ziemia Święta - mapa ścienna

Mapa ścienna Ziemi Świętej przedstawia w sposób ogólny i szczegółowy (dzięki dwustronnie zadrukowanej, laminowanej powierzchni) tereny kluczowe dla początków chrześcijaństwa. Wymiar:100 x 140 cm...

159,99 zł
Pilna Faktura Vat?