SFE Nauka

SFE Nauka
Studio Filmów Edukacyjnych Nauka funkcjonuje od 1993 roku. Specjalizuje się w realizacji i rozpowszechnianiu filmów edukacyjnych, dydaktycznych i instruktażowych dla potrzeb szeroko pojętego szkolnictwa, od przedszkoli i szkół podstawowych po licea. Studio Filmów Edukacyjnych Nauka jest producentem i dystrybutorem płyt DVD z filmami własnymi oraz zrealizowanymi przez ponad dwadzieścia innych wytwórni filmowych w kraju i za granicą. Z wytwórniami tymi SFE Nauka zawarło umowy licencyjne. Łącznie w ofercie firmy znajduje się ponad 2000 płyt DVD-R z filmami dydaktycznymi, dokumentalnymi i fabularnymi. Oferta jest stale powiększana. Sprzedano już ponad 250.000 kaset i płyt z filmami. Studio Filmów Edukacyjnych Nauka kontynuuje tradycję Przedsiębiorstwa Uspołecznionego NAUKA S.A. w zakresie realizacji i rozpowszechniania filmów szkolnych. Od wielu lat firma współpracuje z Centre National de Documentation Pedagogique w Paryżu, wzbogacając ofertę o francuskie filmy dydaktyczne, opracowane w wersji polskiej. 
 
Pilna Faktura Vat?