SFE Nauka

SFE Nauka
Studio Filmów Edukacyjnych Nauka specjalizuje się w realizacji i rozpowszechnianiu filmów edukacyjnych, dydaktycznych i instruktażowych dla potrzeb szeroko pojętego szkolnictwa, od przedszkoli i szkół podstawowych do gimnazjów i liceów. Studio Filmów Edukacyjnych Nauka jest producentem i dystrybutorem płyt DVD z filmami własnymi oraz zrealizowanymi przez ponad dwadzieścia innych wytwórni filmowych w kraju i za granicą. Z wytwórniami tymi mamy podpisane umowy licencyjne. Wpłacamy też określone stawki licencyjne do ZAIKS-u. Łącznie w ofercie znajduje się ponad 2.000 płyt DVD-R z filmami dydaktycznymi, dokumentalnymi i fabularnymi. Staramy się ofertę tę systematycznie powiększać. Sprzedało się już ponad 250.000 kaset i płyt z filmami. Studio Filmów Edukacyjnych Nauka kontynuuje w zakresie realizacji i rozpowszechniania filmów szkolnych, tradycję powstałego w 1989 roku Przedsiębiorstwa Uspołecznionego NAUKA S.A. Samodzielną działalność jako Studio Filmów Edukacyjnych prowadzi od 1993 roku. Od wielu lat firma współpracuje z Centre National de Documentation Pedagogique w Paryżu. Francuskie filmy dydaktyczne, opracowane w wersji polskiej, znacznie wzbogaciły filmotekę. Polecamy filmy dla najmłodszych, oraz cykl 12 filmów z matematyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum. SFE Nauka oferuje także filmy dydaktyczne zrealizowane przez Schlessinger Media w USA. Jest to cykl pięciu filmów z zakresu przyrody i fizyki dotyczących problemu energii i jej przemiany oraz filmy o Ziemi i planetach oraz Krzysztofie Kolumbie i Ferdynandzie Magellanie. W ofercie znajdują się niektóre filmy starsze, realizowane przed rokiem 1990. Powodem tego jest fakt, że nie ma możliwości zdobycia filmów nowszych o podobnej tematyce. Jeżeli tego typu film okaże się nieprzydatny, to może być zwrócony lub wymieniony na inny nawet po zapłaceniu faktury. Życzymy powodzenia w pracy z filmami oferowanymi przez Studio Filmów Edukacyjnych Nauka.
Pilna Faktura Vat?