Fizyka i astronomia

Fizyka i astronomia
Fizyka bardzo często kojarzona jest z matematyką i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie przepadają za nią. Jednak dzięki odpowiednim pomocom naukowym nauka fizyki może okazać się bardzo ciekawa. We właściwy sposób przekazana z dziedziny astronomii także może zachwycać i inspirować do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Tak przecież rodzą się w młodych ludziach pasje. Proponujemy tutaj takie pomoce dydaktyczne jak: płyty DVD, pomoce multimedialne, ciekawe plansze, tablice czy bardzo lubiane przez młodych ludzi globusy nieba.
Pilna Faktura Vat?