Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie
Każdy młody Polak, szczególnie uczeń szkoły średniej, powinien posiadać wiedzę na temat własnego państwa. Wiadomości te przekazywane są na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Informacje o rządzie państwa, zasadach głosowania nad uchwałami, podziale administracyjnym Polski, zakresie obowiązków poszczególnych organów to wiedza podstawowa. Pomoce dydaktyczne zgromadzone w tym dziale pomogą wprowadzić ucznia w ten świat i w atrakcyjny sposób przedstawiają wybrane, kluczowe tematy. Znaleźć tu można filmy, pomoce multimedialne czy plansze.
Pilna Faktura Vat?