Wydawnictwo Edulex

Wydawnictwo Edulex

Dzienniki lekcyjne

Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej MEN-II/2018

Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej MEN-II/2018

Symbol MEN-II/2018 - edukacja wczesnoszkolna dla klas I-III szkoły podstawowej. Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu dyd taktycznego i opiekuńczo-wychowawczego....

Dziennik lekcyjny MEN-III/2018

Dziennik lekcyjny MEN-III/2018

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach 4-8 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.Aktualny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej....

Pilna Faktura Vat?