Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR/2020

  • szt.
  • 24,99 zł
  • ilość stron: 56
  • okładka: kartonowa

Dziennik zgodny z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.
Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Dziennik pozwala na dokonanie zapisów:

1. Danych osobowych dzieci w grupie i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
2. Numerów opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
3. Danych kontaktowych do rodziców.
4. Składu osobowego zespołu.
5. Indywidualnych programów wspomagania.
6. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
7. Obecności dzieci na zajęciach.
8. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dzieci na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
9. Ocen skuteczności pomocy.
10. Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
11. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnym dzieckiem.
12. Nadzoru pedagogicznego.


ilość stron: 56
okładka: kartonowa

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?