Palatum

Palatum
Wydawnictwo Palatum powstało w lutym 2007 roku. Najważniejszym celem było stworzenie ciekawej, edukacyjnej oferty, którą zapoczątkowało wydanie dwóch gier logopedycznych autorstwa Agnieszki Płusajskiej-Otto. Książka Barbary Surmy Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce ukazała się we wrześniu 2008 roku. Jest pierwszą pozycją w serii Biblioteka Montessori, w której specjaliści i entuzjaści pedagogiki Montessori będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z coraz większym gronem osób zainteresowanych tą metodą. Wydawnictwo podziela pasje swoich autorów, dlatego często żmudna praca wydawnicza sprawia im ogromną satysfakcję i wiele radości. Mamy nadzieję, że jej owoce, spotkają się z Państwa uznaniem.
Pilna Faktura Vat?