Matematyka dla klas 4-6 zestaw plansz w wersji na CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402627
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 189,00 zł
EUROtest-plansze – to program komputerowy na płycie CD do drukowania plansz i kart pracy oraz ich ekspozycji na ekranie komputera lub poprzez rzutnik multimedialny

Eurotest-plansze zawiera:
-60 plansz poglądowych – graficznie opracowanych tematów do każdego z czterech przedmiotów,
-60 ilustrowanych kart pracy zawierających łącznie 200-300 ćwiczeń (w zależności od przedmiotu),
opracowanych zgodnie z podstawą programową.

Za pomoca programu EUROtest-plansze możesz wydrukować:
* edukacyjne plansze poglądowe (format A4, A3)
* plansze ćwiczeniowe do uzupełniania
* karty pracy z ćwiczeniami (format A4, A5)
* karty pracy do edycji własnych zadań (do ilustracji dopisujesz polecenia)
* foliogramy - wszystkie plansze możesz wydrukować na foliach

Eurotest-plansze - matematyka (klasy IV-VI)
Spis tematów plansz:
1. Dziesiątkowy system pozycyjny
2. Rzymski system zapisu liczb
3. Liczby naturalne na osi liczbowej
4. Dodawanie i odejmowanie liczb nat .
5. Mnożenie liczb naturalnych. Własności
6. Kolejność wykonywania działań
7. Potęgowanie
8. Podzielność liczb naturalnych
9. Ułamki zwykłe
10. Ułamki zwykłe na osi liczbowej
11. Rozszerzanie i skracanie ułamków
12. Porównywanie ułamków
13. Dodawanie i odejmowanie ułamków
14. Ułamki niewłaściwe i liczby mieszane
15. Ułamki dziesiętne
16. Porównywanie uł. Dziesiętnych – oś liczbowa
17. Wyrażenia algebraiczne
18. Wartość liczbowa wyrażeń alg.
19. Liczby ujemne
20. Liczby ujemne na osi liczbowej
21. Procenty
22. Obliczenia procentowe
23. Prostokątny układ współrzędnych
24. Przyporządkowania
25. Diagram obrazkowy
26. Diagram słupkowy
27. Diagram prostokątny i kołowy
28. Skala
29. Plan
30. Czas i kalendarz
31. Podstawowe figury geometryczne
32. Prosta, półprosta, odcinek
33. Łamana
34. Długość odcinka. Jednostki długości
35. Rodzaje kątów
36. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
37. Prostokąt i kwadrat – własności
38. Pole prostokąta. Jednostki pola
39. Okrąg i koło
40. Kąty w kole
41. Trójkąt – własności
42. Kąty w trójkącie
43. Klasyfikacja trójkątów
44. Równoległobok i romb
45. Trapez i deltoid
46. Podział czworokątów
47. Pole trójkąta
48. Pole równoległoboku
49. Pole rombu
50. Pole trapezu i deltoidu
51. Symetria osiowa
52. Oś symetrii figury
53. Prostopadłościan
54. Siatki prostopadłościanu
55. Objętość, jednostki objętości
56. Pole powierzchni prostopadłościanu
57. Objętość prostopadłościanu
58. Graniastosłup prosty, siatki
59. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
60. Ostrosłup

Każdy z w/w tematów opracowano w trzech wariantach: jako planszę poglądową, planszę ćwiczeniową do uzupełniania oraz planszę ćwiczeniową z polem do edycji własnych poleceń.

Nauczycielu!
Z pomocą tego programu
* skupisz uwagę uczniów na lekcji
* sprawisz, że każda lekcja będzie interesująca
* bardziej efektywnie wykorzystasz czas lekcji
* pobudzisz do myślenia obrazem
* wzmocnisz koncentrację uwagi ilustracjami
* uruchomisz zdolności klasowych wzrokowców - to 74% Twoich uczniów

Ucz efektywniej! Zamów dziś program Eurotest-plansze! Już kilka tysięcy szkół i nauczycieli korzysta z programu Eurotest-plansze.
W razie niezadowolenia gwarantujemy zwrot wartości zakupionego towaru bez podawania przyczyny.

Opis funkcji programu:
1. wybierz temat planszy
2. zaznacz rodzaj planszy:
poglądowa
ćwiczeniowa - z własnymi polami do uzupełnienia oraz poleceniami
do edycji własnych zadań - tu dopisujesz własne polecenia do plansz
3. powiększ wybraną planszę
4. podgląd wydruku
5. druk pojedynczej planszy
6. podgląd pełnoekranowy - do prezentacji przez rzutnik
7. pomoc, instrukcja obsługi
8. podgląd planszy
9. tu wpisujesz własne polecenia
10. tutaj możesz załadować i wydrukować dwie plansze formatu A5 na kartce A4 - tryb oszczędny

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Plansze dydaktyczne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?