Matematyka na wesoło - Stare zamczysko

  • szt.
  • 119,99 zł
  • Niedostępny

"Fabryka zabawek" to znakomity sposób by zachęcić dziecko do nauki. Dzięki ciekawej fabule samo chętnie będzie sięgać po wiedzę.

Bohater spóźnił się na wycieczkę klasową do starego zamczyska – miejsca pełnego pułapek. Cała klasa znalazła się w niebezpieczeństwie. Gracz ma za zadanie pomóc kolegom. Uratuje ich tylko rozwiązując poprawnie ćwiczenia. Użytkownik podczas zabawy opanowuje wiele umiejętności matematycznych, które pobudzają jego zdolnośći poznawcze, myślenie operacyjne, a także pamięć i sprawność manualną. Gra przeznaczona dla dzieci w wieku 8-9 lat.

W grze znajdziemy ćwiczenia z zakresu:

Arytmetyki:
Użytkownik grająć, utrwala tabliczkę mnożenia, uczy się w praktyczny sposób wykorzystywać własności działań arytmetycznych na liczbach całkowitych i dziesiętnych oraz stosować zapisy tych działań, rozwiązywać zadania z jedną niewiadomą oraz wskazywać miejsce liczby w ciągu liczbowym. 

Mierzenie:
Program zawiera liczne ćwiczenia, które wspomagają kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie miarowym oraz wprowadzające pojęcia jednostek długości (kilometr, metr, centymetr i milimetr). Ćwiczenia rozwijają umiejętność określania wyników pomiarów i porządkowania. 

Figury geometryczne:
Dziecko wykonując szereg ćwiczeń utrwala znajomość kształtów i własności figur płaskich, a także poznaje podstawowe figury przestrzenne. 

Orientacja przestrzenna:
Podczas rozwiązywania zadań matematycznych, użytkownik kształtuje wyobraźnię przestrzenną oraz rozwija umiejętność określania położenia i ruchu względem punktu odniesienia.

Program zawiera:
- setki interaktywnych ćwiczeń matematycznych 
- możliwość śledzenia postępów w nauce – rejestr wyników, tablica rekordzistów 
- zabawy ćwiczące spostrzegawczość 
- stopniowalny poziom trudności zadań 
- pomoc w formie dźwiękowej 
- wiele zabawnych animacji, ilustracji i narracji;

Zakres zagadnień:
- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1–1000 
- mnożenie i dzielenie liczb 1–100 
- zadania z jedną niewiadomą 
- porównywanie liczb: oznaczanie liczby mniejszej i większej 
- działania na liczbach całkowitych i dziesiętnych 
- figura przestrzenna a jej podstawa 
- określanie dni tygodnia na podstawie daty 
- określanie dat o jednakowym odstępie czasowym 
- określanie miary długości.

Wymagania techniczne:

Wersja dla PC:

• procesor Pentium II
• system operacyjny Windows 98/2000/ME/XP/Vista
• 128 MB pamięci operacyjnej
• 80 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600 z tysiącami kolorów
• napęd CD ROM/DVD 24 X
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• mysz Program wymaga zainstalowanego protokołu TCP/IP w systemie MS Windows. Na komputerach nie wyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial-up (dla systemów MS Windows 9x), lub kartę Microsoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP).

Wersja dla MAC:

• procesor Power PC 500 MHz
• system operacyjny Mac OS X 10.1 i wyższy
• 128 MB pamięci operacyjnej
• 80 MB wolnej przestrzeni na dysku
• karta grafiki pracująca z rozdzielczością 800x600 z tysiącami kolorów
• 16-bitowa karta dźwiękowa
• napęd CD ROM/DVD 24 X
• mysz

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?