MNBT - Matematyka nie musi być trudna licencja wielostanowiskowa

  • szt.
  • 649,00 zł

MNBT - Matematyka nie musi być trudna

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami
matematyki. Zawiera podstawowe rodzaje ćwiczeń, które ułatwią przyswoić uczniowi materiał.

Podstawowe rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczenie liczb na
osi liczbowej. Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej. Rysowanie kwadratów o zadanym boku
(długość boku jest liczbą naturalną), zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym
obwodzie. Rysowanie kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji
większości mniejszości). Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami
naturalnymi). Rysowanie wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi.
Rysowanie wszystkich prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie
tabliczki mnożenia). Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego (przestawianie liczby
zgodnie z semantyką tego zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1). Równania z kratką, w którą
uczeń ma wpisać brakującą liczbę. Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie
działania są wykonywalne w zbiorze liczb naturalnych. Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe

Dokładny spis ćwiczeń:
• Klasyfikacja:
• figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty)
• proste równoległe i prostopadłe
• proste prostopadłe, równoległe, przecinające się ale nie prostopadłe
• Nazwy liczb:
• 1-10
• 11-20
• 21-30
• 31-100
• 100-999
• 1000-10999
• Oś liczbowa:
• Zaznaczanie liczby od 1 do 10
• Zaznaczanie liczby od 1 do 20
• Zaznaczanie liczb o zadanej różnicy (odległości)
• Dodawanie
• Zaznaczanie liczby mniejszej od podanej
• Zaznaczenie liczby większej od podanej
• Rysowanie kwadratów:
• o zadanym boku
• o zadanym polu
• o zadanym obwodzie
• wg wzorca (takie same, większe, mniejsze)
• Rysowanie prostokątów:
• o zadanych bokach
• o zadanym polu
• wielu o zadanym polu
• o zadanym obwodzie
• Dziesiątkowy system pozycyjny:
• 10-30
• 31-100
• 101-1000
• 1001 - 10000
• Równania "z kratką"
• dodawanie do 10
• odejmowanie do 10
• mnożenie do 100
• dodawanie do 100
• odejmowanie do 100

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?