Szkolenie Mobilna edukacja – czyli jak wykorzystać na zajęciach tablety, smart fony i inne urządzenia mobilne?

 • szt.
 • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych.

Tematy zajęć:
1. Rodzaje urządzeń mobilnych:
 • przegląd rozwiązań,
 • zasady użytkowania.
2. Wykorzystywanie urządzeń mobilnych w edukacji:
 • programy wspomagające proces zapamiętywania,
 • gotowe zasoby edukacyjne,
 • grafika i dźwięk,
 • przeglądanie stron WWW,
 • poczta elektroniczna,
 • czytniki kodów,
 • podkasty, fotokasty, wideokasty, multikasty.
3. Narzędzia do pracy mobilnej:
 • nagrywanie dźwięków, filmów,
 • montaż multimedialnych prezentacji,
 • edytory wspomagające proces tworzenia publikacji mobilnych,
 • przetwarzanie i montaż filmów,
 • wybrane narzędzia i funkcjonalności.
4. Zastosowanie możliwości urządzeń mobilnych na zajęciach lekcyjnych:
 • projekty uczniowskie – zasady organizowania i przeprowadzania mobilnej pracy projektowej,
 • e-Portfolio,
 • mobilne strony WWW.
5. Komunikacja w sieci:
 • komunikatory mobilne,
 • książki i listy adresowe,
 • Bluetooth – konfigurowanie połączeń pomiędzy urządzeniami,
 • synchronizacja ustawień i komunikacji z serwerami usług internetowych.
6. Publikowanie:
 • publikowanie treści na stronach WWW.
7. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • nabycie umiejętności wykorzystywania urządzeń mobilnych w procesie lekcyjnym,
 • poznanie narzędzi i metod tworzenia mobilnych zasobów edukacyjnych,
 • poszerzenie wiadomości nt. komunikacji z użyciem mobilnych urządzeń,
 • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej w formule on-line.

Metoda szkolenia:
Praca indywidualna przy komputerach oraz z urządzeniami mobilnymi.

Czas trwania:
8 godzin

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?