Moc emocji Poziom 2 (klasy 4-8) eduSensus

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0413794
 • Producent: Nowa Era
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 2 499,00 zł 2 379,00 zł
 • Bardzo wyczekiwany produkt, dostosowany do starszych dzieci w wieku 10-15 lat
 • Kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem programu
 • Aż 240 interaktywnych ćwiczeń oraz 60 multimedialnych materiałów edukacyjnych zawartych w 60 lekcjach
 • Program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej
 • Tematy i grafiki dobrane z dużą starannością do wieku uczniów

Niezwykle wyczekiwany program

Moc Emocji Pro to specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10-15 lat. Będzie doskonałym wsparciem nauczycieli, wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Dzięki poruszanej w materiałach tematyce pomoże przeprowadzić różnego rodzaju zajęcia wychowawcze, dotyczące między innymi relacji rówieśniczych i rodzinnych, emocji, wyzwań typowych dla okresu dojrzewania czy zagrożeń takich jak cyberprzemoc.


Cechy wyróżniające Moc emocji Pro 2 od innych produktów:

 • najwięcej na rynku tematów zawartych w jednym programie (aż 60 tematów i ponad 500 ekranów)
 • wszystkie tematy i grafiki dobrane z dużą starannością, dopasowane do wieku użytkowników (program podzielony na 3 poziomy wiekowe)
 • zastosowane pomoce pozwolą prowadzić systematyczne, dobrze zaplanowane zajęcia przez cały rok szkolny (gotowiec dla nauczyciela lub terapeuty)
 • dobór tematyki dobrany do aktualnych i rzeczywistych problemów
 • zastosowane filmy animowane, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia interaktywne dostosowane do oczekiwań uczniów
 • dobór postaci i zachowań przedstawiający zróżnicowane typy urody, oraz zachowań (oryginalne zasoby, brak powielania stockowych zasobów)
 • możliwość personalizacji programu


Zastosowanie programu:

 • To narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej. Program charakteryzuje się szerokim zakresem oddziaływania, dlatego może być stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Program spełnia wymogi "Aktywna tablica 2020-24" dla szkół kształcących uczniów ze SPE.
 • Program wspiera nauczycieli, wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Ułatwia rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego.
 • Moc emocji PRO, Poziom 2 to również doskonała pomoc w prowadzeniu zajęć specjalistycznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.


Program w szczególności polecany:

 • wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, socjoterapeutom, psychologom
 • do pracy w grupie z uczniami klas 4-8 (również zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wymagającymi terapii pedagogicznej bądź psychologicznej)
 • w szkołach i różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • na godzinach wychowawczych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęciach socjoterapeutycznych i świetlicowych, podczas treningu umiejętności społecznych


Zawartość zestawu:

 • 60 lekcji multimedialnych: 240 interaktywnych ćwiczeń oraz 60 multimedialnych materiałów edukacyjnych kreator komiksów wraz z propozycjami wykorzystania tego narzędzia na zajęciach
 • materiały dydaktyczne w formie pdf
 • 2 drukowane publikacje: przewodnik metodyczny i gotowe scenariusze zajęć wraz z kartami pracy i kartami obserwacji ucznia

W programie Moc emocji PRO Poziom 2 materiał nauczania został podzielony na trzy poziomy (odpowiadające grupom wiekowym w klasach 4-8). Układ zagadnień zakłada systematyczny przyrost wiedzy i rozwój umiejętności. Na każdym poziomie przewidziano 20 tematów (każdy z nich realizowany jest podczas jednego lub dwóch spotkań z uczniami), co przy równomiernym rozłożeniu pracy zapewnia materiał dydaktyczny na cały rok szkolny.


Zalety programu:

 • różnorodność tematyki (z uwzględnieniem relacji rówieśniczych i rodzinnych, sfery uczuć, typowych wyzwań okresu dojrzewania, a także trudnych sytuacji, takich jak np. cyberprzemoc, depresja, żałoba)
 • stała struktura zajęć z praktyczną obudową metodyczną (gotowe scenariusze zajęć, karty pracy, przewodnik metodyczny)
 • atrakcyjna forma zajęć – animowane filmy i komiksy, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne


Gwarancja jakości:

Autorami i konsultantami merytorycznymi programu są doświadczeni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy dziecięcy oraz terapeuci. Aż 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.


Zakres tematyczny zawarty w programie:

 • praca z różnicami, umiejętność współpracy, wzajemna pomoc, empatia
 • umiejętność komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na przemoc
 • radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób
 • relacje rodzinne i rówieśnicze (przyjaźń, miłość, lojalność, wsparcie)
 • wprowadzenie w świat wartości (szacunek, szczerość, wdzięczność)
 • dbałość o kondycję psychiczną i fizyczną w okresie dojrzewania
 • kultura osobista, zasady zachowania w grupie
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (stres, presja społeczna)
 • odpowiedzialność, świadome podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem, wybór zawodu odkrywanie swoich mocnych stron, rozwijanie talentów, budowanie poczucia własnej wartości radzenie sobie z informacjami płynącymi z mediów, media społecznościowe, korzystanie z telefonu

 

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne
Pilna Faktura Vat?