MPP Pakiet matematyczno-przyrodniczy Matematyka Biologia Chemia Fizyka

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0404846
 • Producent: Learnetic
 • Dostępność: Dostępne Dostępne
 • szt.
 • 3 899,00 zł

Pakiet przyrodniczy, na który składają się cztery zestawy programów z serii MPP: matematyka, biologia, chemia, fizyka – dostępne w niższej cenie!
Sprawdzony merytorycznie, zgodny z podstawą programową interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy lub monitora interaktywnego, a także do nauki zdalnej przy użyciu tabletu, smartfona lub komputera. Przeznaczony do nauki matematyki, biologii, chemii i fizyki w szkołach podstawowych.

Pakiet przyrodniczy, na który składają się cztery zestawy programów z serii MPP: matematyka, biologia, chemia, fizyka – dostępne w niższej cenie!
Sprawdzony merytorycznie, zgodny z podstawą programową interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy lub monitora interaktywnego, a także do nauki zdalnej przy użyciu tabletu, smartfona lub komputera. Przeznaczony do nauki matematyki, biologii, chemii i fizyki w szkołach podstawowych.

 

Matematyka klasa 4-8 MPP Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

 • 22 zagadnienia
 • 93 lekcje (po 31 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
 • 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
 • 31 gier dydaktycznych
 • 3 plansze interaktywne
 • zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
 • wersja online & offline
 • bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci:
  - drukowanego poradnika metodycznego
  - drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl
  - szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl
  - wskaźnika laserowego
 • możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP Matematyka 4-8:
1) Liczby naturalne
2) Rachunki pisemne
3) Liczby dodatnie i ujemne
4) Liczby całkowite
5) Ułamki zwykłe
6) Ułamki dziesiętne
7) Liczby naturalne i ułamki
8) Liczby wymierne
9) Procenty
10) Potęgi
11) Pierwiastki
12) Wyrażenia algebraiczne
13) Figury geometryczne
14) Pola figur
15) Równania liniowe
16) Prędkość, droga i czas
17) Wielokąty
18) Prostopadłościany i sześciany
19) Figury przystające i symetrie
20) Graniastosłupy
21) Ostrosłupy
22) Statystyka i prawdopodobieństwo

 

Biologia klasa 5-8 MPP Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

 • 14 zagadnień
 • 42 lekcje (po 14 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
 • 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 1 symulacja, 71 interaktywnych obiektów (pokaz slajdów, interaktywne ilustracje)
 • 14 gier dydaktycznych
 • 3 plansze interaktywne
 • zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
 • wersja online/offline
 • bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci:

- drukowanego poradnika metodycznego
- drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl
- szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl
- wskaźnika laserowego\

 • możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet).

Zagadnienia opracowane w MPP BIOLOGIA 5-8:
1) Biologia jako nauka
2) Ekologia i ochrona środowiska
3) Budowa i funkcjonowanie komórki
4) Chemizm życia
5) Ewolucja życia
6) Funkcjonowanie organizmów
7) Królestwo roślin
8) Królestwo zwierząt. Bezkręgowce
9) Królestwo zwierząt. Kręgowce
10) Organizm człowieka. Część 1
11) Organizm człowieka. Część 2
12) Genetyka
13) Bakterie i wirusy
14) Stan zdrowia i choroby

 

Chemia klasa 7-8 MPP Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

 • 11 zagadnień
 • 33 lekcje (po 11 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
 • 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D
 • 11 gier dydaktycznych
 • 4 plansze interaktywne
 • zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
 • wersja online'offline
 • bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci:

- drukowanego poradnika metodycznego
- drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl
- szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl
- wskaźnika laserowego

 • możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP CHEMIA 7-8:
1) Materia
2) Wewnętrzna budowa materii
3) Reakcje chemiczne
4) Gazy
5) Roztwory wodne
6) Kwasy
7) Wodorotlenki
8) Sole
9) Węglowodory
10) Pochodne węglowodorów
11) Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

 

Fizyka klasa 7-8 MPP Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

 • 13 zagadnień
 • 39 lekcji (po 13 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
 • 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne
 • 13 gier dydaktycznych
 • 3 plansze interaktywne
 • zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
 • wersja online & offline
 • bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz z uzupełniającymi pomocami w postaci:
  - drukowanego poradnika metodycznego
  - drukowanego poradnika ze szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu ekreda.pl
  - szczegółowego drukowanego poradnika dla użytkowników platformy edukacyjnej dzwonek.pl
  - wskaźnika laserowego
 • możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP Fizyka 7-8:

 1. Zjawiska cieplne
 2. Ruch drgający i fale
 3. Elektrostatyka
 4. Energia
 5. Fale elektromagnetyczne
 6. Hydrostatyka i aerostatyka
 7. Magnetyzm
 8. Optyka
 9. Prąd elektryczny
 10. Ruch
 11. Siły
 12. Właściwości materii
 13. Świat fizyki

Jednym z ważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.

Razem na Tablicy! to pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.

Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:

1) dyskusyjne
Debata „za i przeciw”
3 wersje interaktywnych sondaży

2) metody grupowego podejmowania decyzji
Analiza SWOT
Piramida priorytetów
Poker kryterialny

3) metody grupowego rozwiązywania problemów
Rybi szkielet
Metaplan
Dywanik pomysłów (obecne karteczki)

4) metody uczenia się
Mówiąca ściana
Mapa skojarzeń
Gwiazda

Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).

Wymagania techniczne:

Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:

Chrome - wersja 17 lub wyższa
Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
Edge (z systemu Windows 10)
Safari- wersja 5.0 lub wyższa
iOS Safari – wersja 7 lub wyższa

Oraz system operacyjny:

Windows - wersja 7 lub wyższa
macOS - wersja 10.08 lub wyższa
iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
Android - wersja 5 lub wyższa

 

 

 

Pilna Faktura Vat?