Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 - nowożytność i XIX wiek

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0404410
  • Producent: Meridian
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 469,00 zł

Druga część atlasu historycznego obejmuje okres przełomu średniowiecza i odrodzenia oraz czasy nowożytne od wielkich odkryć geograficznych do końca XIX w. Funkcjonalności atlasu pozwalają na stworzenie kilkunastu wariantów do każdej mapy ćwiczeniowej, powiększanie wybranego fragmentu mapy oraz dają możliwość wpisywania własnych poleceń.


Druga część atlasu historycznego obejmuje okres przełomu średniowiecza i odrodzenia oraz czasy nowożytne od wielkich odkryć geograficznych do końca XIX w. Funkcjonalności atlasu pozwalają na stworzenie kilkunastu wariantów do każdej mapy ćwiczeniowej, powiększanie wybranego fragmentu mapy oraz dają możliwość wpisywania własnych poleceń. Opcja drukowania umożliwia wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym. Atlas cechuje się prostą, intuicyjną obsługą.
Wyróżniony na kieleckich targach EDUKACJA 2014, podczas których atlas został nagrodzony Pucharem Ministra Edukacji.

Absolutnie unikatowym rozwiązaniem przyjętym przez Wydawnictwo MERIDIAN jest sposób licencjonowania naszych multimediów - licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.


Spis map w 2 części multimedialnego atlasu historycznego:
1. Europa w XIV i XV w.

Europa w XIV i I połowie XV w.
Gospodarka europejska w XIV i XV w.
2. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów

Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
Wojna trzynastoletnia
3. Wielkie odkrycia geograficzne

Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii)
Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji)
Obszar karaibski na przełomie XV i XVI wieku
4. Rzeczpospolita w XVI w.

Rzeczpospolita w XVI w.
Wojny z Moskwą za Stefana Batorego (1579 - 1582)
Kultura i religia w Rzeczpospolitej XVI wieku
5. Europa w XVI wieku

Europa w XVI wieku
Wojny chłopskie w Niemczech okresu reformacji
6. Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII w.

Rzeczpospolita w latach 1648 - 1667
Rzeczpospolita w latach 1666 - 1721
Kultura i gospodarka Rzeczpospolitej w okresie oświecenia
7. Europa w XVII w.

Imperium Osmańskie
Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.
8. Europa w latach 1789 - 1795

Europa w latach 1789 - 1795
Francja w okresie Rewolucji
Działania wojenne na froncie płn. i zach. 1792 - III 1793
9. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)

Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)
Wojna polsko - rosyjska 1792
Powstanie kościuszkowskie
10. Wojny napoleońskie

Europa w czasie wojen napoleońskich
Księstwo Warszawskie
11. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
Powstanie Listopadowe
Powstanie Styczniowe
12. Europa po Kongresie Wiedeńskim

Europa po Kongresie Wiedeńskim
Zjednoczenie Niemiec
Zjednoczenie Włoch
13. Odkrycia geograficzne po XVII w.

Świat w okresie odkryć geograficznych XVII - XVIII w.
Odkrycia geograficzne i podróże w XIX i XX wieku
Odkrywanie Arktyki
Odkrywanie Antarktyki


Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?