New Voices 8 książka ucznia (reforma 2017)

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5505427
  • Producent: Macmillan
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 79,99 zł

New Voices to seria podręczników dla uczniów klas 7 i 8.

New Voices to seria podręczników dla uczniów klas 7 i 8. Realizuje wszystkie założenia nowej podstawy programowej, które uczeń musi spełnić, przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty. Seria w przemyślany sposób wzbogaca zasoby leksykalne uczniów. Podstawowe zwroty i wyrażenia wprowadzane są w sekcjach Vocabulary, a następnie utrwalane i rozwijane w czytankach i tekstach kulturowych. Trudniejsze słownictwo do każdego rozdziału pojawia się w dodatkowej sekcji Vocabulary plus. W sekcjach Self-check uczniowie mogą sami ocenić swój poziom wiedzy z danego rozdziału, a dodatkowo regularne powtórki pomagają przećwiczyć nowo poznany materiał.

Język obcy: Język angielski
Grupa produktowa: Książki, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?