Niemiecki dla początkujących i średniozaawansowanych (A1-B1)

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5503822
  • Producent: Rea
  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • 39,99 zł
  • Niedostępny
Publikacje stanowią doskonałą pomoc zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają, jak i dla tych,
którzy porządkują zdobytą już wiedzę o języku obcym.

Publikacja zawiera:

• Podstawy gramatyki niemieckiej – zawierają m.in.: zasady użycia zaimków

osobowych, przyimków, rzeczowników, przymiotników i ich stopniowania.

Przedstawiają również szyk wyrazów w zdaniach, sposób ich tworzenia, liczebniki

porządkowe oraz główne, itp.

• Czasy i czasowniki niemieckie – prezentują niezbędne informacje dotyczące

podstawowych rodzajów czasów, typów czasowników, ich zastosowanie i odmianę;

ta cześć zawiera także spis czasowników posiłkowych, modalnych i nieregularnych.

• Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski – składa się z około 20.000 artykułów

hasłowych, prezentujących słownictwo z zakresu różnych dziedzin życia i sfer

działalności człowieka.

• Niemiecko-polski słownik tematyczny – zawiera 41 kategorii tematycznych. Hasła

pogrupowano według najważniejszych dziedzin życia, a następnie podzielono na

kategorie bardziej szczegółowe. Na przykład w kategorii Umwelt można znaleźć:

Umweltschutz, Pflanzen, Pilze, Tiere, Fische, Wetter.

• Idiomy niemieckie – zawierają około 3.000 najczęściej stosowanych i najbardziej

popularnych wyrażeń idiomatycznych wraz z ich polskimi odpowiednikami oraz

przydatne przysłowia i powiedzenia.

• Podstawy konwersacji – składają się z 32 działów tematycznych zawierających

ponad 500 zwrotów z transkrypcją wymowy. Dwujęzyczne nagrania wszystkich

wyrażeń znajdują się na stronie internetowej: www.rea-sj.pl
Pilna Faktura Vat?