Obce rośliny w lasach - film DVD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0405122
  • Producent: SFE Nauka
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 71,99 zł

Migracje żywych organizmów, a więc przemieszczanie się roślin, grzybów oraz zwierząt na nowe terytoria i niezajmowane wcześniej siedliska są naturalnym zjawiskiem przyrodniczym.

Migracje żywych organizmów, a więc przemieszczanie się roślin, grzybów oraz zwierząt na nowe terytoria i niezajmowane wcześniej siedliska są naturalnym zjawiskiem przyrodniczym. Dają im możliwość poszerzania przestrzeni życiowej i znajdowania w nowych miejscach dogodnych warunków do kolonizacji i egzystencji. W zależności od stanu środowiska i zdolności gatunków do rozprzestrzeniania się spontaniczne migracje zawsze przebiegały wolniej lub szybciej, jednak do ich znaczącego przyspieszenia oraz zwielokrotnienia doszło dopiero pod wpływem gwałtownego rozwoju ludzkiej cywilizacji. Do najważniejszych pod tym względem aspektów oddziaływania człowieka na przyrodę należy między innymi celowe lub nieświadome przemieszczanie roślin poza ich naturalne zasięgi geograficzne.

Grupa produktowa: Multimedia edukacyjne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?